Basisschool Noorderpoort gaat definitief sluiten, ouders woedend op Stichting Initia

Foto:

In een persbericht maakte Stichting Initia, de overkoepelende Stichting voor zes katholieke Dongense basisscholen, dinsdag bekend dat KBS Noorderpoort na dit schooljaar definitief de deuren gaat sluiten. De aankondiging eerder dit jaar dat de Noorderpoort de bekostiging gaat verliezen omdat de school voor het derde jaar op rij onder de opheffingsnorm zit, heeft veel ouders doen besluiten om hun kinderen in het nieuwe schooljaar op een andere basisschool in te schrijven. “Hierdoor zijn er onvoldoende leerlingen om volgend schooljaar groepen te maken en is een schoolsluiting per augustus 2022 onvermijdelijk.” aldus Stichting Initia.

Directeur-bestuurder Angela Horsten: ‘Het was een lastig besluit in een ingewikkeld proces, maar het is nu duidelijk. Het is nog geen september en zo’n 75% van de kinderen gaat volgend jaar al naar een andere school. Er blijven te weinig kinderen over. De droom die er was om de kinderen nog twee jaar op locatie te houden is uiteen gespat. Dat betreuren wij.’

De hele gang van zaken heeft kwaad bloed gezet bij een groot aantal ouders. Daarbij zijn inmiddels ook leerlingen en hun ouders van de Heilig Hartschool betrokken. Deze school krijgt in 2024 een gloednieuw gebouw in de Beljaart, maar dat gebouw blijkt op voorhand al te klein om het aantal leerlingen dat er ingeschreven wordt, te kunnen huisvesten, zeker nu er ook ouders van kinderen aankloppen, die nu nog op de Noorderpoort zitten. Stichting Initia heeft daarom het plan gelanceerd om een aantal groepen van de Heilig Hartschool ook naar de Vlinderboom te verhuizen. Een aantal ouders zijn des duivels over dit idee. Zij accepteren de voorstellen van Stichting Initia niet en zijn inmiddels een petitie opgestart. “Wij voelen ons door de school in de steek gelaten. Het kan niet zo zijn dat onze kinderen de dupe worden van het wanbeleid van de stichting. Wij vinden het niet verantwoord om onze kinderen naar de andere kant van Dongen te sturen. Na meer dan 100 jaar valt de saamhorigheid van de school uiteen” zo luidt de strekking van deze petitie.

Foto: Pixabay License/Klimkin

Veel ouders en kinderen verkeren dus nog in grote onzekerheid over de toekomst voor wat betreft de school waar hun kind het basisonderwijs volgt en dat is voor velen van hen onacceptabel. Volgens veel ouders is het Stichting Initia die er een grote chaos van heeft gemaakt. dongen.nieuws.nl ontving een flink aantal berichten van boze ouders die het ‘gesol met hun kinderen’ niet langer pikken. “Misschien is Initia toe aan een nieuw bestuur” vertelt een ouder. “Want de locatie Noorderpoort behouden, de leerlingen goed bedienen, de extra ruimte gebruiken voor Heilig Hart en daarmee als Initia de problemen oplossen in plaats van verergeren is nooit als plan gepresenteerd. In plaats daarvan werden alle betrokkenen te laat geïnformeerd, exact op de sluitingsdatum  van zo’n dependance of fusiemelding. Tegelijkertijd is nooit een sterk plan gepresenteerd, waaruit affiniteit met de doelgroep, de kinderen, blijkt. Enkel de Vlinderboom, een slordige 3 kilometer verderop, en als alternatief de ‘persoonlijke individuele keuze van ouders om te kiezen voor een andere school’. Geen plan dus!”

Een andere ouder, die zijn kind inmiddels bij de Biezenkring heeft aangemeld, zegt: “Er zou, zo is altijd gemeld, sprake zijn van een fusie binnen de wijk met de Biezenkring. Dat de Stichting niet in het belang van de kinderen denkt is treurig, en de plaatselijke overheid doet of het een aangelegenheid is, waar ze niks over te zeggen heeft. Ondertussen maken ze zich wel druk om parkeerplekken in de Biezen  of Go Scooter parkeerplaatsen. Dat is nogal kolderiek. Het is vooral treurig voor kinderen die het al moeilijk hebben en nu weer moeten verkassen.”

Een andere ouder geeft aan destijds een bewuste keuze gemaakt te hebben voor de Heilig Hartschool en wijst de plaatselijke politiek ook op haar verantwoordelijkheid. “ondanks dat zij geen stem hebben in fusies of sluitingen, gaan zij wel over huisvesting. Die problematiek begon voor ons in 2013 toen er gesproken werd over een nieuw gebouw = huisvesting = gemeente. Er is nog geen heipaal geslagen, geen grond ontgraven en de eerste steen is nog mijlenver weg! Gemeente kom in actie! Stichting Initia is het omgekeerde, het is geen politieke beweging maar handelt wel uiterst politiek. Géén of halve antwoorden en totaal niet transparant. Hierdoor heb ik het idee dat er informatie die allang bekend is, bewust wordt
achtergehouden.”

Passende oplossing
Initia geeft aan te streven naar een passende oplossing:  “Met de ouders van de kinderen die graag willen blijven, wordt in goed overleg de best passende oplossing voor hun kind gezocht. De ouders van de kinderen uit de huidige groep 6-7 en de OOM-klas hebben het voorstel gekregen om volgend jaar hun schoolloopbaan te vervolgen op de Vlinderboom.
Op dit moment wordt bekeken of hier draagvlak voor is. Angela Horsten: ‘Gelukkig hebben veel kinderen hun plek gevonden voor volgend schooljaar en voor onze medewerkers geldt dit ook. Medewerkers die hebben aangegeven te willen blijven, krijgen volgend schooljaar een plek op een andere school. Ook voor onze medewerkers is dit een heel moeilijke en impactrijke periode geweest. Zij hebben een aantal jaren keihard gewerkt aan het concept van de school. Dan is het bijzonder zuur als je weet dat op het einde van dit schooljaar de school op deze locatie definitief de deuren sluit.’

Goede afronding
Een dergelijk proces kent alleen maar verliezers. Angela Horsten geeft aan zich daarvan bewust te zijn. “Omdat het stoppen van de bekostiging en het voortbestaan van de locatie voor veel mensen zo onverwachts kwam, heeft dit geresulteerd in veel boosheid en onbegrip. Dat is heel goed te begrijpen. Anderzijds kunnen er in zo’n proces geen harde beloftes worden gedaan omdat je afhankelijk van elkaar bent. Wij zorgen er de komende maanden voor dat alle kinderen een passende plek, inclusief overdracht, krijgen en werken met elkaar toe naar een goede afronding.”

Gezien de vele bezwaren die ouders van leerlingen opwerpen, lijkt een dergelijke goede afronding nog ver weg. dongen.nieuws.nl houdt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

 

Reacties

Cookieinstellingen