Raad ruziet over rol van leden financiële commissie

Foto: Pixabay License/Bru-nO

De eerste aanvaring in de nieuwe gemeenteraad is een feit. Aanleiding was een wijzigingsvoorstel (amendement) van D66 en de Ouderenpartij voor de samenstelling van de financiële commissie. Beide partijen vonden dat raadsleden niet ook lid van de Financiële Commisie mochten zijn.

‘De Financiële Commissie is een onafhankelijke commissie die zonder politieke belangen de gemeenteraad adviseert over de gemeentelijke financiële stukken. Wij vinden het belangrijk dat het advies van de financiële commissie niet mede bepaald kan worden door eventuele politieke belangen’, lichtte D66-raadslid Joeri de Jong toe. Het voorstel zette flink kwaad bloed bij met name de Volkspartij Dongen. Het leidde tot een felle woordenwisseling, die de verhoudingen meteen op scherp zette. Maar het amendement werd wel aangenomen, want naast D66 en de Ouderenpartij kon ook het CDA zich er wel in vinden.

Door: Bernadette Klerx

Dubbelrol
De gemeenteraad moest gisteren een besluit nemen over de benoeming van leden voor de Financiële Commissie. Normaal gesproken een formaliteit, maar de samenstelling van deze commissie had al eerder in de gemeenteraad voor tweespalt gezorgd. Ook toen leidde de ‘dubbelrol’ van raadslid en lid van de Financiële Commissie tot de nodige ophef. D66 en de Ouderenpartij pleitten toen ook al voor scheiding van deze rollen. Maar de meerderheid van de raad voelde daar toen niet veel voor. Gisteren, toen de raad opnieuw commissieleden moest benoemen voor de nieuwe bestuursperiode, probeerden ze het daarom nog eens. En nu wel met succes. Want dankzij de 6 stemmen van het CDA haalden ze een meerderheid.

Ingehouden woede
Dit tot groot ongenoegen van met name de Volkspartij Dongen. Raadslid Gert-Jan van Broekhoven heeft in de vorige periode namelijk die ‘dubbelrol’vervuld: hij was raadslid en lid van de Financiële Commissie. De Volkspartij voelde zich door dit amendement dan ook aangevallen. Fractievoorzitter Denise Kunst sprong bijna uit haar vel van ingehouden woede. ‘Ik hoor met verbazing dit voorstel aan. Een lid van de Financiële Commissie wordt aangedragen door een partij, die wordt niet zomaar ergens vandaan gehaald. Iemand ie zitting neemt in zo’n commissie is zich zeer goed bewust van zijn rol en functie daar, dat is namelijk de stukken technisch beoordelen, zonder politieke kleur en dat heeft de afgelopen jaren naar onze mening heel goed gewerkt . Onze financieel expert had ons altijd al bijgepraat zodat we geen technische vragen meer in de raad hoefden te stellen. Nu wordt deze goed vervulde dubbelrol beperkt. En dat terwijl iedereen die aangedragen wordt door een politieke partij toch echt ook een politieke kleur heeft, want hoe komt hij of zij anders bij uw politieke partij terecht. Wij nemen allemaal onze politieke kleur mee, maar we zijn ook allemaal professionals; als wij in zo’n commissie zitten, zetten wij onze technische pet op. Dit is heel erg jammer, het doet grote afbreuk aan de professionaliteit die in de afgelopen periode is getoond.’

Kunst kreeg alleen steun van de VVD, die ook geen problemen had met deze dubbelrol. ‘De rol van de Financiële Commissie is adviserend en niet controlerend. Daarom is er geen sprake van belangenvermenging. Wij blijven als raad kapitein op ons schip.’ CDA-raadslid Stijn Sips kon het kort houden: ‘Het CDA heeft vorig jaar al geopperd om de Financiële Commissie te herzien en daarbij ook te regelen dat er geen raadsleden meer deel kunnen nemen in de Financiële Commissie.’

Emoties
Het laatste woord was voor Gert-Jan van Broekhoven die een emotionele stemverklaring aflegde. ‘Persoonlijk raakt mij dit amendement omdat ik nu na succesvolle en betekenisvolle bijdragen niet terug kan keren in de Financiële Commissie. Maar ik leg me uiteraard neer bij de keuze van de meerderheid en wens de commissie veel succes.’

Reacties

Cookieinstellingen