Seniorenraad: betaalbare patiobungalow favoriet bij Dongense ouderen

Foto: Flickr

Als het aan de Dongense ouderen ligt, staat wonen in een kleine betaalbare patiobungalow met stip op één. Het is daarom goed om bij de toekomstige woonwijken aan de Noorderlaan en Waspikseweg hiermee rekening te houden.

Die oproep doet de Seniorenraad Dongen in een uitvoerige brief aan de gemeenteraad. De Seniorenraad baseert haar conclusies en advies op de uitkomsten van diverse lokale en regionale onderzoeken en op signalen vanuit de ouderen. Volgens de Raad is er de laatste jaren veel te weinig gepraat met de ouderen zelf als het gaat om woonwensen. Het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt, vindt de Raad en daarom trekt ze nu al aan de bel. De Seniorenraad komt op voor de belangen van Dongense ouderen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Door Bernadette Klerx

Zet ouderen niet buitenspel
Volgens de Seniorenraad is het een misvatting dat ouderen het liefst in een appartement willen wonen. ‘Het wonen in een appartement of in een zogeheten ‘knarrenhofje’ of in een mantelzorgwoning bij de kinderen in de tuin, zijn oplossingen die vooral door professionals en adviseurs worden gepropageerd. Maar wat willen de ouderen zelf ? Die vraag wordt nog te weinig aan de ouderen gesteld’, zo stelt de Raad enigszins verongelijkt vast.

Betaalbaarheid groot knelpunt
Het woonbehoefteonderzoek van Dongen heeft daar helaas niet veel duidelijkheid in verschaft want de respons daarop was maar 13% en onduidelijk is ook nog welk deel daarvan onder de categorie ‘ouderen’ valt. Daarnaast geven de diverse onderzoeken vaak verschillende uitkomsten op dezelfde vragen.Toch durft de Seniorenraad, mede gebaseerd op signalen vanuit de samenleving, wel een algemene conclusie aan: er is een grote wens voor kleine gelijkvloerse grondgebonden woningen of als ‘goede tweede’ een appartement in de buurt van het centrum, maar dan wel één met een lift en voor een huurprijs binnen de huurtoeslaggrens. Want betaalbaarheid is op dit moment een heel groot knelpunt en ook meteen een belangrijke reden waarom ouderen niet willen of kunnen verhuizen. De Raad wil dan ook dat de gemeente meer grip gaat krijgen op het aanbod van typen woningen door daarover harde afspraken te maken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Fijne buurt, een tuintje en privacy
Om zijn wensen kracht bij te zetten schetst de Seniorenraad in de brief aan de gemeenteraad een beeld van de Dongense situatie. De meeste Dongense ouderen wonen in grondgebonden woningen met een tuintje en voelen zich daar gelukkig bij. Ze zijn ook verknocht aan de buurt waarin ze wonen; als ze moeten verhuizen, blijven ze het liefst in hun eigen buurt of dicht bij hun kinderen. De meeste ouderen zijn ook gesteld op hun privacy en daarom zijn moderne woonvormen zoals knarrenhofjes of een appartementencomplex minder in trek. Een appartement is voor de meeste ouderen ‘tweede keus’ en komt pas in beeld als de (gelijkvloerse) woning met tuintje niet mogelijk is. ‘Wij menen dat, als ouderen “vrijelijk” konden kiezen, een betaalbare kleine patiobungalow boven aan de wensenlijst staat’, luidt de heldere conclusie van de Seniorenraad.

Aanjager voor doorstroming
In de brief aan de gemeenteraad dringt ze er dan ook op aan de bouw van dit type woningen in de nieuwe woonwijken en in de inbreidingsgebieden in het centrum, mogelijk te maken. Dat heeft volgens de Raad nog een ander groot voordeel. Het kan namelijk een flinke aanjager zijn om de doorstroming te bevorderen. En doorstroming wordt zo’n beetje gezien als het Ei van Columbus voor de oplossing van de wooncrisis. Als ouderen bereid zijn te verhuizen naar een kleinere woning, laten ze een grotere woning achter voor starters en jonge gezinnen. Nu blijven ze nog te veel zitten waar ze zitten, omdat ze er (vaak al jaren) prettig wonen, omdat ze zich er veilig voelen en omdat er geen geschikte en betaalbare woningen zijn.

De Seniorenraad vraagt daarnaast ook aandacht voor een hele serie maatregelen die het aantrekkelijk moet maken voor ouderen om te verhuizen. Ze denkt daarbij aan het verkorten van wachttijden, het wegnemen van financiële belemmeringen en een goede begeleiding en voorlichting bij het proces. De brief vande Seniorenraad staat als ingekomen stuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op 21 april.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen