Volkspartij Dongen en CDA gaan samen rond de tafel voor vorming coalitie

Foto:

De Volkspartij Dongen en het CDA, de twee grootste partijen in de nieuwe gemeenteraad, gaan rond de tafel om te onderzoeken of ze samen tot een coalitie kunnen komen.

Informateur Gerard Vrenken heeft dat vanavond in een openbare bijeenkomst meegedeeld. De Volkspartij Dongen haalde bij de afgelopen verkiezingen 7 zetel, het CDA 6. Samen hebben ze dus een ruime meerderheid ( 13 van de 21 zetels) in de nieuwe raad. Als de poging slaagt, zou het voor het eerst sinds lange tijd zijn, dat niet drie, maar twee partijen in Dongen met elkaar een coalitie vormen. D66, die er één zetel bij kreeg, blijft vooralsnog aan de zijlijn staan. En dat was voor die partij toch wel even slikken. ‘Wij vinden het teleurstellend dat wij, na twee keer verkiezingswinst, niet uitgenodigd worden aan de formatietafel’, liet Marieke Schouten weten. ‘Het lijkt erop dat de keuze voor twee partijen nu vooral getalsmatig gemaakt is.’

Door: Bernadette Klerx

Derde partij niet wenselijk: te kleine oppositie
Het advies om een coalitie te gaan vormen tussen CDA en Volkspartij Dongen komt van informateur Vrenken. Hij heeft de afgelopen weken gesproken met vertegenwoordigers van alle vijf de raadsfracties in de nieuw gekozen gemeenteraad. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de meeste partijen een coalitie van 3 partijen niet wenselijk vinden, omdat de oppositie dan te klein is om tegenmacht te kunnen bieden. Als er een derde partij mee zou doen, zou dat gezien de verkiezingsuitslag D66 worden en dan blijft er nog maar een oppositie van 4 over (2 zetels van de VVD en 2 van de Ouderenpartij). Met D66 in de oppositie komt dat aantal op 8.

Aantal wethouders
Alle partijen hebben ook aangegeven dat het aantal wethouders en de taakverdeling ruim aandacht moet krijgen bij de formatiebesprekingen. Drie wethouders wordt algemeen als minimumaantal genoemd. Voor enkele partijen is een (bescheiden) uitbreiding (lees wethouders in deeltijd) bespreekbaar, als dat nodig is voor een bestuurlijk evenwicht of om daarmee de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Zeker bij een coalitie van twee partijen, waar nu op ingezet wordt, is het aantal wethouders één van de belangrijkste bespreekpunten. Want, als er twee partijen zijn, wie levert dan de derde wethouder? De Ouderenpartij voor Dongen gaf daar al meteen een duidelijk schot voor de boeg. ‘Wij willen niet meer dan drie wethouders. Als elke partij er één levert, is het misschien een optie om een derde wethouder van ‘buitenaf’ erbij te halen’ stelde Jan Kennekens voor.

Akkoord op hoofdlijnen
De informateur heeft ook geconstateerd dat alle partijen in grote mate bereid zijn met elkaar samen te werken. ‘Niemand heeft elkaar uitgesloten’, lichtte Vrenken toe. De partijen hebben ook allemaal en sterke voorkeur voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat maakt het mogelijk dat ook de oppositiepartijen serieuze invloed uit kunnen oefenen bij de uitwerking van het akkoord. Dat kan ook prima volgens Vrenken, want er zijn geen echt scherpe politieke tegenstellingen in de nieuwe gemeenteraad. ‘Natuurlijk heeft iedere partij wel zijn eigen aandachtspunten maar er zijn zeker geen onoverbrugbare verschillen’. Een akkoord op hoofdlijnen past ook beter bij het takendebat, dat binnenkort gevoerd wordt. gehouden. Daarin gaat de raad bepalen wat prioriteiten zijn voor de gemeente en welke taken mogelijk anders zouden kunnen worden uitgevoerd of zelfs helemaal niet meer. ‘Als er dan een dichtgetimmerd coalitieakkoord ligt, wordt dat debat ook lastig’ legde Vrenken uit.

Besturen samen met inwoners
Daarnaast hebben alle fracties aangegeven de inwoners, lokale organisaties en het bedrijfsleven nadrukkelijk te willen betrekken bij de beleidsontwikkeling. Een akkoord op hoofdlijnen biedt de mogelijkheid om niet alleen deze gesprekspartners maar ook deskundigen te betrekken bij de uitvoering ervan.

Communicatie
Alle partijen zijn het erover eens dat de daadwerkelijke onderhandelingen in het formatieproces in beslotenheid gevoerd worden. Maar zij vinden het wel belangrijk dat ze tussentijds op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, worden die ook breed via de pers gecommuniceerd. De verwachting is dat de onderhandelingen enkele weken in beslag zullen nemen. Gerard Vrenken zal vanaf vandaag als formateur het proces verder begeleiden.

Reacties

Cookieinstellingen