Ingezonden: Omgevingsvisie gemeente Dongen: Denk je met ons mee?

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door Gemeente Dongen

Hoe moet de gemeente Dongen er over 20 jaar uit zien? Hoe zorgen we er voor dat Dongen nu en in de toekomst een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Welke ontwikkelingen zien we op ons af komen? En welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Wil je hierover met ons van gedachten wisselen? Dat kan tijdens een van de ontmoetingen.

Wat is de omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat zij wil bereiken, zoals het verbeteren van mobiliteit, het behoud van aantrekkelijk groen of een woningbouwopgave. Ook is er ruimte voor opgaven zoals de energietransitie of wensen zoals meer buitenruimte voor beweging en ontspanning of om voedsel te verbouwen. Met andere woorden: de omgevingsvisie heeft als doel te zorgen dat Dongen in 2040 een leefbaarder, gezonder, veiliger, toekomstbestendiger en duurzamer dorp met betrokken inwoners is. Het is het strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de ruimte om ons heen. In december 2020 zijn de uitgangspunten en kaders voor het traject van de omgevingsvisie vastgesteld.

Denk mee
Op 19 april in de Geubel en op 20 april in de Cammeleur organiseert de gemeente Dongen verdiepende ontmoetingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Tijdens de ontmoetingen gaat de gemeente graag in gesprek over allerlei thema’s voor de leefomgeving. In december 2021 is de Wijkprikker gepubliceerd. Via deze digitale tool hebben inwoners hun inbreng gegeven. Deze kansen en knelpunten vormen een belangrijke basis voor de ontmoetingen.

Meer informatie
Inschrijven voor een van de ontmoetingen kan via de website www.dongen.nl/omgevingswet. Ook vindt u hier meer informatie over de Omgevingswet en omgevingsvisie.

 

Reacties

Cookieinstellingen