CDA Dongen – ’s Gravenmoer over Wonen in succesvol politiek café

Foto: Pixabay License/Capri23auto

Ingezonden door CDA Dongen – ’s Gravenmoer

Een groot, kwalitatief, flexibel en duurzaam woonaanbod voor iedereen

We hebben te maken met een landelijk woningnood. Het is daarom nodig om stappen te zetten op verschillende terreinen vindt het CDA Dongen – ’s Gravenmoer.

Politiek café
Woensdagavond organiseerde het CDA Dongen – ’s Gravenmoer het eerste online politiek café van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. De toehoorders stelden volop vragen over het thema Wonen aan het panel, bestaande uit Aad Kanters (Kanters Garantiemakelaars), Gaby van Bracht (KIN Makelaars), Norbert Broers (Casade Dongen) en Erik Ronnes (gedeputeerde Noord-Brabant). Namens het CDA deden lijsttrekker Stijn Sips en ik, Wouter de Zwart, de presentatie. Door alle vragen en de stellingen ontstonden er mooie gesprekken en ook goede discussies. Al met al een leerzame avond. Op naar de volgende: 19 januari om 20:00 uur is er een politiek café over senioren.

Leidende rol van de gemeente bij ‘Wonen’
De gemeente is bij uitstek de partij die bepaalt wat er gebouwd kan worden en hoe de gemeente Dongen er uit gaat zien. Voor het CDA Dongen – ’s Gravenmoer wordt dit ingevuld met een woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Belangrijk daarbij is om in alle kernen te blijven bouwen. In de komende bestuursperiode wordt het gebied rondom de nieuwbouwwijk Noorderlaan en het gebied bij de Julianalaan – Waspikseweg in ’s Gravenmoer verder ontwikkeld. Hierbij moet duurzaamheid, divers wonen en flexibel wonen tot uiting komen.

Ruim baan voor starters, doorstromers en senioren
Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer vindt dat, wanneer je een huis koopt, je er ook zelf in moet wonen. We vragen aandacht voor onze senioren en de verschillende woonvormen die bij hen passen en we investeren in woonvormen voor onze jeugd en onze starters. Duurzaam bouwen is ook gebruik maken van wat er al is. Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen. Dit bereiken we onder andere door:

  • Het invoeren van een zelfbewoningsplicht;
  • Een pilot met jongerenstudio’s;
  • Seniorenwoningen te ontwikkelen in of nabij het centrum van Dongen en de kernen;
  • Actief beleid te voeren ten aanzien van (pre-)mantelzorgwoningen.

Flexibel en circulair bouwen op de goede plek
Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer vindt het vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt. Bij bouwprojecten moet er ruimte zijn vóór meer groen en minder verharding vindt het CDA Dongen – ’s Gravenmoer. Dit draagt namelijk bij aan een betere waterhuishouding, meer recreatie, een betere leefomgeving (een groenere uitstraling) en vermindering van hittestress. Wat het CDA Dongen – ’s Gravenmoer betreft moet de woonvisie voor de gemeente Dongen dus worden vernieuwd.

Namens het CDA Dongen – ’s Gravenmoer,
Wouter de Zwart
CDA Kandidaat (#6)

Reacties

Cookieinstellingen