Ingezonden: Doorbouwen op een gezond financieel fundament

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door Volkspartij Dongen

Doorbouwen op een gezond financieel fundament

Bij de start in 2018 van ons bestuursakkoord ‘Bouwen aan Dongen’ werd snel duidelijk dat de overheveling van Rijkstaken onze gemeente flink extra geld ging kosten, met name op het Sociaal Domein. Er moest datzelfde jaar € 1,8 miljoen uit de reserve worden gehaald. De schulden werden onder de loep genomen. Er volgde een stevige ombuigoperatie midden in coronatijd, waarna we nu weer zwarte cijfers kunnen schrijven. We varen nu een stabiele koers, maar moeten alle zeilen bijzetten om dat zo te houden. Hopelijk helpt ons nieuwe kabinet ons met extra rijksmiddelen, zodat onze gemeente de wind mee krijgt om mooie doelen te kunnen blijven neerzetten en nieuwe bezuinigingen kunnen worden voorkomen.

Als lokale partij hebben we ons steentje bijgedragen aan de financiële lobby en het oplossen van de financiële opgave. Er zijn stevige keuzes gemaakt, maar altijd met oog voor het lokale belang. Via de wethouder en het college zaten we via de lobby Hart van Brabant bovenop de bal richting het Rijk. De combinatie van maatregelen van de afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat we onze voorzieningen hebben behouden.

Het verenigingsleven staat nog overeind mede door genomen financiële subsidie/compensatiemaatregelen zodat de voorlopige impact beperkt is gebleven. De instandhouding van De Cammeleur, Theek5 en het Kunstpodium zijn daarbij van belang voor onze samenleving. Daarnaast kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren voor onze inwoners, mede dankzij de inzet van lokale zorgpartijen. We knokken er samen voor om dit zo te houden, maar we kunnen het niet alleen.

Het Rijk dient gemeenten te compenseren voor de feitelijke kosten van de jeugdhulp. De korting voor gemeenten (de zgn. ‘opschalingskorting’) moet worden teruggedraaid. En als de regering de gemeenten ziet als het uitvoeringsloket van rijksbeleid, dan moeten daar ook voldoende financiële middelen tegenover worden gezet. Volgende week maandag staat het nieuwe kabinet op het bordes bij de Koning, wij gaan ervan uit dat de effecten van het nieuwe landelijke beleid ons helpt om een financieel gezonde (zelfstandige) gemeente te blijven.

Volkspartij Dongen.

Reacties

Cookieinstellingen