Ingezonden: Iets meer zekerheid voor komst verenigingshal door motie CDA, D66 en OPD

Foto:

Ingezonden door CDA Dongen-’s Gravenmoer

Iets meer zekerheid voor komst verenigingshal door motie CDA, D66 en OPD
Na het afsluiten van de succesvolle pilot verenigingshal Dongen is er tot op heden geen nieuwe werk- en opslagruimte voorhanden. Middels een brief vroeg de Werkgroep Samenwerkplaats Dongen om mee te denken en te werken aan een oplossing voor het creëren van structurele werk- en opslagruimte voor verenigingen en stichtingen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft laten weten hier momenteel geen gronden voor ter beschikking te hebben, en tevens zijn er ook niet de financiële middelen. Voor de partijen CDA, D66 en Ouderenpartij reden om het college te verzoeken verschillende scenario’s uit te werken om te komen tot een permanente oplossing voor de verenigingshal.

Belofte
Helaas is het tot op heden niet gelukt om een definitieve verenigingshal te realiseren voor de betrokken stichtingen en verenigingen. “Na een geslaagde pilot verenigingshal volgt medewerking voor een permanente oplossing, ook voor een opslaglocatie in ’s Gravenmoer” luidde het Bestuursakkoord 2018-2022 van VPD, VVD en PvdA. Toch heeft het college (Volkspartij Dongen en Dongense VVD) besloten op dit moment geen medewerking te verlenen. Het was in de raadsvergadering van donderdag 16 december aan het CDA Dongen – ’s Gravenmoer, D66 Dongen en Ouderenpartij voor Dongen om middels een motie toch aan te dringen op de komst voor een permanente verenigingshal. De vervolgens unaniem aangenomen motie verzoekt om alle mogelijke scenario’s voor permanente realisering in beeld te brengen en dit in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad te presenteren. Zo is er continuering, en mogen de stichtingen en verenigingen blijven hopen. De eerder uitgewerkte scenario’s door de Werkgroep Samenwerkplaats Dongen kunnen als onderlegger dienen.

Tijdelijke oplossing
De werkgroep verzoekt, naast grond voor een permanente oplossing, tevens een overbruggingsmogelijkheid in de vorm van een opslagruimte voor de duur van 1 à 2 jaar. Een motie van de VPD om eenmalig 12.000 euro vrij te maken hiervoor werd niet meer in stemming gebracht. Alle andere partijen hadden hier namelijk vraagtekens bij: Is er al een nieuwe ruimte om te huren? Wat is het precieze plan? Zijn de definitieve huurkosten bekend? “Het CDA wil eerst een plan zien en beslist dan pas of we er geld voor vrij kunnen maken”, aldus fractievoorzitter Van Eenennaam.

Verantwoordelijkheid van het college
VPD stelde nog een raadsbrede werkgroep voor die mee zou gaan meedenken over de komst van de verenigingshal. Van Eenennaam voelde hier, net als de andere raadsfracties, niks voor: “We zitten in de uitvoeringsfase en dan is het college verantwoordelijk, en niet de raad.”. Het is dus aan het college om met een oplossing te komen.

Reacties

Cookieinstellingen