Gemeenteraad dringt aan op definitieve oplossing voor Verenigingshal

Foto:

De gemeenteraad wil dat er een definitieve oplossing komt voor de realisatie van een verenigingshal. Het College moet daarvoor verschillende scenario’s uitwerken en de resultaten daarvan in het eerste kwartaal van 2022 op tafel hebben. Die opdracht gaf de voltallige gemeenteraad gisteren via een motie aan het College mee.

Door: Bernadette Klerx

Een motie van de Volkspartij Dongen Dongen om nu alvast € 12.000 beschikbaar te stellen voor een tijdelijke oplossing, kreeg de handen van de andere partijen niet op elkaar. ’Wij willen eerst wat meer onderbouwing en informatie voordat we zo’n bedrag beschikbaar stellen’, was de reactie van CDA-raadslid Annemarie van Eenennaam. En daarbij sloten Tonny Dijck (PvdA) en Joeri de Jong (D66) zich aan. Reden voor de Volkspartij Dongen om de motie dan maar even op pauze te zetten, totdat er duidelijkheid is over het budget.

Noodkreet
De Werkgroep Samenwerkplaats die zich hard maakt voor de realisatie van een permanente Verenigingshal, stuurde onlangs een noodkreet naar de gemeenteraad. Na een succesvolle pilot van 3 jaar hebben ze nu geen onderdak meer omdat de huidige locatie aan de Industriestraat een andere eigenaar heeft gekregen. De gemeente heeft voorlopig geen geschikte locatie in eigen bezit en heeft ook geen geld om een tijdelijke oplossing te financieren. De Werkgroep Samenwerkplaats had gevraagd om een bedrag van € 24.000 voor een periode van 2 jaar zodat ze tijdelijk een pand kan huren. Maar de gemeente heeft zo’n bedrag niet in de begroting opgenomen en bovendien was afgesproken dat de Verenigingshal na de pilotperiode op eigen financiële benen moest staan.

Inzetten op tijdelijke oplossing
Toch vond de Volkspartij Dongen dat de raad best wel een bedrag van € 12.000 vrij kon maken om de ergste nood te lenigen. Die € 12.000 kan gehaald worden uit het ‘potje van de raad’, waar nog € 18.000 zit voor 2021. Dat raadspotje( waar ieder jaar € 75.000 in zit) is bedoeld voor de financiering van activiteiten die de raad belangrijk vindt en die nog niet zijn opgenomen in de begroting. In 2021 is het al gebruikt voor de realisatie van het trapveldje aan de sportzone, het woningbehoefteonderzoek en de klassieke straatverlichting in ’s Gravenmoer.

‘Een permanente oplossing is voorlopig nog niet voorhanden. Laten we daarom maar eerst inzetten op en tijdelijke oplossing voor een jaar zodat we tijd winnen om naar een geschikte permanente oplossing te zoeken’, lichtte raadslid Gert-Jan van Broekhoven toe.

Geen sponsorcommissie
Maar de andere partijen hadden duidelijk moeite met die € 12.000. ‘De financiële kaders zijn heel belangrijk. We moeten ervoor oppassen dat we geen sponsorcommissie worden’, waarschuwde VVD-raadslid Angela Horsten.

Teleurstelling
Denise Kunst (Volkspartij Dongen) probeerde de raad nog op andere gedachten te brengen. ‘Natuurlijk is een permanente oplossing prachtig, maar die is er nu nog niet. Een tijdelijke oplossing is nu de weg en die € 12.000 is gebaseerd op het bedrag dat de Werkgroep Samenwerkplaats zelf noemt.’ Maar de Volkspartij bleef alleen staan. Tot grote teleurstelling van Denise Kunst. ‘Dit is zo ontzettend jammer, wij hadden de verenigingen graag nu al een uitweg willen bieden’.

 

Reacties

Cookieinstellingen