Omgevingsvisie gemeente Dongen: Denk je mee?

Foto: Pix4Profs/Jan Stads

Hoe moet de gemeente Dongen er over 20 jaar uit zien? Dit wil de gemeente graag van haar inwoners weten. Hoe zorgen we er voor dat Dongen nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Welke ontwikkelingen zien we op ons af komen? Om een goede omgevingsvisie te maken, hebben we jouw hulp nodig.

Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat zij wil bereiken, zoals het verbeteren van mobiliteit, het behoud van aantrekkelijk groen of het realiseren van woningbouw. In januari 2021 stelde de gemeenteraad het raamwerk voor de omgevingsvisie vast. In het raamwerk ‘Ruimte voor Dongen’ wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken en ambities. Deze gaan over het creëren van ruimte voor het Dongens DNA, de economie van morgen, het klimaat en de (gezonde) leefomgeving. Het raamwerk wordt nu verder uitgewerkt tot een omgevingsvisie.

Denk mee
De inzichten van onze inwoners zijn een belangrijke basis voor de nieuwe omgevingsvisie. Als geen ander ken jij als inwoner van de gemeente Dongen de unieke kwaliteiten van onze gemeente en de mensen die hier wonen. Jij hebt zicht op de lokale ontwikkelingen die er aan komen. Je weet wat er goed gaat en wat beter kan. Omdat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten kun je digitaal met ons meedenken. Hiervoor maken we gebruik van een digitale tool genaamd ‘Wijkprikker’. Hiermee kun je één of meerdere plekken op de kaart aanwijzen, een thema kiezen en hierbij benoemen wat je belangrijk vindt. Dit kan de hele maand december (2021). Ga hiervoor naar www.wijkprikker.nl/omgevingsvisiedongen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet en omgevingsvisie op https://dongen.nl/omgevingswet

 

Reacties

Cookieinstellingen