Eigenaar Pukkemuk: ‘Angst voor financieel risico gemeente is ongegrond’

Foto:

De kater is nog steeds niet helemaal verdwenen. Huub van Leijsen van recreatiepark Pukkemuk kan er nog steeds met zijn verstand niet bij dat de gemeente niet garant wil staan voor een lening van 3 miljoen euro voor de grootscheepse uitbreiding van Pukkemuk.’Ik heb totaal geen begrip voor dit standpunt. Ik schaam me diep dat ik in Dongen ondernemer ben’, zegt hij, een week na de extra raadsvergadering over ‘zijn’ Pukkemuk.

Volgens Van Leijsen is de angst van de gemeente om er financieel bij in te schieten compleet ongegrond. ‘Ik vraag niet om geld, ik vraag om een garantie en mocht het fout lopen, dan heb ik zo een bult met geld in de vorm van het onderpand’.

Door: Bernadette Klerx

Stimulans voor toerisme
De uitbreiding van Pukkemuk loopt al een flink aantal jaren (de eerste plannen voor uitbreiding dateren van 10 jaar geleden) en was in de gemeenteraad regelmatig onderwerp van gesprek. Eigenlijk altijd in positieve zin. Want zowel de provincie als de gemeente zagen in de uitbreidingsplannen mooie kansen om het toerisme en de economie in Hart van Babant een ‘boost’ te geven.

Geen vuiltje aan de lucht
De Provincie heeft in ieder geval zo veel vertrouwen in de plannen dat ze 6 miljoen van de benodigde 9 miljoen euro wil financieren. Van Leijsen moet dan wel zelf 3 miljoen euro bij een externe partij bij elkaar sprokkelen. En dat lukt. Van Leijsen maakt een rondje langs de banken en vindt vrijwel probleemloos een bank die de lening wil verstrekken. En ook de gemeenteraad heeft met het nodige enthousiasme inmiddels zijn zegen gegeven aan het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt. Geen vuiltje aan de lucht dus.

Tegenslag
Maar toen kwam de eerste tegenslag : enkele omwonenden dienden bezwaar in tegen de utbreidingsplannen. Een van die bezwaren werd zelfs ‘uitgevochten‘ tot aan de Raad van State. De lening werd nog even op pauze gezet, want zolang er bezwaren zijn, is een bestemmingsplan niet onherroepelijk en verstrekken banken geen krediet. Van Leijsen trok bij de Raad van State uiteindelijk aan het langste eind en ook de Dongense gemeenteraad reageerde opgelucht en enthousiast dat de uitbreiding nu eindelijk gerealiseerd kon worden.

Rem op leningen door corona
Eind goed, al goed? Nee, want toen legde Corona het land zo’n beetje lam en werden de banken ineens een stuk minder enthousiast over het verstrekken van geldleningen. Een typisch geval van een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Van Leijsen kan de banken wel begrijpen. ‘ Met onze cijfers en onze prognoses was helemaal niks mis, kreeg ik bij de banken te horen, maar leningen voor horeca en toerisme, daar wilden ze even niet meer instappen’.

Maar Huub van Leijsen liet zich niet uit het veld slaan en vocht door. En kwam op zijn zoektocht bij de Waterschapsbank terecht. Die wil graag meedoen, maar eist wel een gemeentegarantie. En daar is het College en zoals het er nu uitziet een meerderheid van de gemeenteraad, erg huiverig voor.

Geen publiek belang, wel financiële risico’s
Als belangrijkste reden geeft het College aan dat er met de uitbreiding geen sprake is van een ‘publiek belang’. En als dat niet het geval is, dan mag een gemeente niet garant staan. En het belang van Pukkemuk is vooral economisch’, vindt het College en een meerderheid van de raad. Maar daarnaast is er ook angst voor financiële risico’s. ‘Er zijn twijfels over de taxatiewaarde en de verwachte bezettingsgraad en daaraan gekoppeld de verwachte opbrengsten van toeristenbelasting. ‘Ik snap wel dat de Waterschapsbank wil lenen, want die lopen geen enkel risico, het risico ligt bij de gemeente want die moet betalen als Pukkemuk dat zelf niet meer kan’, zei wethouder Financiën René Jansen vorige week nog. ‘Het taxatierapport komt uit op een waarde van 12 miljoen euro en als het allemaal goed gaat, is er niks aan de hand. Maar de garantstelling is er juist voor als het fout loopt; en als het park dan gedwongen verkocht moet worden, kan de waarde flink lager uitkomen.’

“Ik kom geen geld halen,maar brengen”
Van Leijsen snapt niks van de opstelling van de gemeenteraad en het College, juist ook omdat hij in gesprekken met raadsleden en -fracties de indruk had gekregen dat ze allemaal heel positief waren over de mogelijkheden en kansen van zijn park. Bovendien hoeft de gemeente volgens hem helemaal niet bang te zijn voor een financieel debacle.

‘Ik vraag helemaal geen geld, alleen maar garantstelling. En ik heb een taxatierapport dat het park 12 miljoen waard is. Dan praten we dus niet over zomaar een papiertje, maar een officieel rapport. De garantie die ik vraag is alleen maar administratief. Als het fout loopt, heb ik zo een bult met geld in de vorm van het onderpand. Bovendien brengen wij ook voor meer dan € 100.000 aan toeristenbelasting in het laatje van de gemeente. Wij komen geen geld halen, wij brengen juist geld binnen.’

Werkgelegenheid
En we zorgen ook voor werkgelegenheid voor mensen met een beperking en doen echt alles aan duurzaamheid’, voegt hij daar nog aan toe.
Via Prisma vinden zo’n 12 cliënten werkgelegenheid bij Pukkemuk, die door twee coaches van Prisma worden begeleid. Zij zijn erg te spreken over deze samenwerking. ‘Onze cliënten voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd. Ze leren ook veel van elkaar en van de eigen werknemers van Pukkemuk. En het is hier voor ons erg prettig werken en samenwerken. Er heerst een fijne sfeer en dat voelen de cliënten ook aan,dat is heel belangrijk voor ze ’ vertelt een begeleidster.

Verduurzaming
‘Wij doen ook alles aan verduurzaming’, vervolgt Van Leijsen. ‘We hebben laten beschrijven dat de grond eeuwigdurend groen blijft, we gaan zonnepanelen plaatsen bij de parkeerplaats en al onze recreatiewoningen zijn energieneutraal.’

De ‘draai van D66’
Juist daarom stond Huub van Leijsen perplex over de ‘draai van D66’ zoals hij dat zelf omschrijft. De fractie liet vorige week weten achter het Collegestandpunt te staan. ’D66 heeft zich gefocust op de motivatie van het College en is tot de conclusie gekomen dat wij het met het College eens zijn. Het verlenen van een gemeentegarantie voor Stichting Pukkemuk past volgens ons niet in de uitvoering van een publieke taak. In de basis gaat het hier toch om een commerciële partij die als doelstelling heeft inkomen te genereren uit de bedrijfsactiviteiten’, verklaarde fractievoorzitter Marieke Schouten. De partij vindt overigens wel dat Pukkemuk van grote toegevoegde waarde is voor Dongen.
‘Dat had ik nooit verwacht’, zegt Van Leijsen, nog steeds beduusd over het verloop van die avond. ‘Wij doen alles wat D66 wil: verduurzamen, werkgelegenheid bieden voor mensen met een beperking, energieneutraal bouwen en dan zijn ze toch tegen.’

Valt het doek voor Pukkemuk?
Is er dan helemaal geen andere mogelijkheid om aan die drie miljoen te komen? Valt dan straks echt het doek voor Pukkemuk? Huub van Leijsen laat er geen misverstand over bestaan. Alternatieve financieringsmogelijkheden zijn voor hem geen optie.’ Met crowdfunding wordt 6 à 7 % rente gevraagd, dat krijg ik financieel niet rond. Als de financiering niet rondkomt, dan moeten we de huisjes aan particulieren gaan verkopen en dat was nou juist niet onze bedoeling.’

Tijd dringt
Het laatste woord is nog niet gezegd over Pukkemuk. De PvdA heeft vorige week aangekondigd er nog op terug te komen. Maar de tijd dringt. Voor het eind van het jaar moet de kogel door de kerk. Of de financiering komt alsnog rond, of het doek valt. Want als de 3 miljoen niet op tafel komt, dan haakt de provincie ook af.

 

 

 

 

 

 

Reacties