Raad is verdeeld over garantstelling voor lening aan Pukkemuk

Foto:

Moet de gemeente garant staan voor een lening van 3 miljoen euro voor de uitbreiding van Belevenispark Pukkemuk? Die vraag stond gisteren centraal tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad.

Voor het College was het al klip en klaar: de uitbreiding van Pukkemuk is geen publiek belang en daarom ook geen publieke taak voor de gemeente. Het College wees het verzoek om garantstelling om die reden dan ook af. Een meerderheid van de gemeenteraad (Volkspartij Dongen, VVD en D66) lijkt zich na de discussie van gisteren achter dit standpunt te scharen. Voor het CDA, de Ouderenpartij en de PvdA is dat nog geen gelopen race. Aan het eind van de discussie liet Martin Montens (PvdA) dan ook weten in een andere raadsvergadering nog terug te komen op het onderwerp Pukkemuk.

Door: Bernadette Klerx

Forse uitbreiding
De eigenaar van Belevenispark Pukkemuk had de garantstelling aangevraagd om de financiering van de uitbreiding van het park met 60 huisjes, een restaurant en een bowlingbaan, mogelijk te maken. Totale kosten 9 miljoen: de provincie staat positief tegenover een lening van 6 miljoen. Voor de overige 3 miljoen heeft eigenaar Huub van Leijsen de Waterschapsbank bereid gevonden. Een aantrekkelijke partner want in tegenstelling tot reguliere banken, werkt de Waterschapsbank met een lage rente. Maar, dan moet wel de gemeente garant staan.

College: te veel financiële risico’s
En daar staat het College niet bepaald om te springen. ‘Te veel financiële risico’s’, vindt wethouder René Jansen van Financiën. Maar de belangrijkste reden voor de afwijzing is dat er geen sprake is van een ‘publiek belang’. En dat moet wel, want anders mag een gemeente niet garant staan. ‘Het grootste belang van Pukkemuk heeft een economisch doel’ zo hield de wethouder de raad nog eens voor. Maar daar dachten PvdA, Ouderenpartij en CDA toch net even anders over.

Levenswerk
‘De eigenaar is al jaren bezig zijn levenswerk te voltooien. Al die tijd waren er banken bereid leningen te verstrekken tegen normale voorwaarden. Maar toen kwam corona en veranderde de opstelling van de banken: de kraan werd dichtgedraaid’, zo schetste PvdA-raadslid Martin Montens de bijzondere situatie waarin Pukkemuk zich bevindt.

Aanvaardbaar risico
Volgens Montens brengt de garantstelling niet enorm veel risico mee voor de gemeente. ‘Het geld wordt ook niet meteen in een pot gestopt, maar komt in depot, dus alleen als er gebouwd wordt, moet er geld vrij komen. We hebben zelf gevraagd om een impuls voor toerisme en recreatie en de sector is lucratief met veel toekomstmogelijkheden. Het gaat hier om een aanvaardbaar risico’, meende het raadslid.

Bijzondere functie
CDA-woordvoerder André Vonk kon zich wel vinden in die gedachtengang en wees ook nog eens op de taxatiewaarde van 12 miljoen. ‘Dat lijkt mij toch voldoende zekerheid bieden’. Vonk en Montens wezen ook nog eens op de bijzondere functie van Pukkemuk als werkgever voor cliënten van Prisma. Dat is wel degelijk een maatschappelijk belang, vonden zij.

Kort en krachtig
VVD, D66 en Volkspartij Dongen benaderden de situatie liever zakelijker .D66 was daarbij het meest kort en krachtig. ‘De enige vraag die hier voor ligt is of de raad zich kan vinden in de motivatie van het College voor de afwijzing van de garantstelling. ‘Vinden wij dit wel of geen taak voor de gemeente?’, vroeg Marieke Schouten zich hardop af. Om maar meteen het antwoord te geven. ‘Wij zijn het met het College eens dat uitbreiding van Pukkemuk niet past bij een publieke taak. Dat doet niets af aan de grote waarde die Pukkemuk heeft en we hopen dat het ze lukt om de financiering rond te krijgen, voegde ze daar onmiddellijk aan toe. Ook VVD-voorman Pieter Brooijmans zag de nodige zorgpunten en financiële risico’s. ‘De continuïteit is voor ons niet helemaal helder’.

Afwijzing is terecht
Denise Kunst (Volkspartij Dongen) deed er nog een schepje bovenop. ‘Dat Pukkemuk een aanwinst is, staat buiten kijf. Maar het gaat er hier om of het College de garantstelling terecht heeft afgewezen en ja, dat is zo’, beantwoordde ze haar eigen vraag. ‘Wij hebben als raad zelf vastgesteld dat het verstrekken van garanties uitsluitend kan bij instellingen op het gebied van maatschappelijk werk, sport of cultuur die door de raad zijn goedgekeurd. En Pukkemuk is geen sport, geen cultuur en geen maatschappelijk werk’, stelde ze ferm vast. En ze merkte ook nog maar eens op dat de lening van de provincie nog niet rond is. ‘Ik heb eens wat rondgevraagd bij de Provincie en die staan wel positief tegenover de lening van 6 miljoen, maar ze hebben nog niets besloten.’

Uitzondering
CDA en PvdA waren niet echt onder de indruk van deze waarschuwingen en vonden dat hier best wel een uitzondering gemaakt kan worden vanwege de bijzondere situatie (corona) waarin dit bijzondere en unieke bedrijf (met veel aandacht voor mensen met een beperking), zich bevindt.

Geen willekeur
Maar dat was olie op het vuur van Pieter Brooijmans. ‘Laten we ons focussen op de rol en de taak van de gemeente in dit soort zaken en dat betekent dus dat het moet gaan om een publiek belang. Ik erken dat het hier om een bijzonder bedrijf gaat, maar om daar nou ons beleid op aan te passen, dat leidt alleen maar tot willekeur en dat moeten we niet willen.’

Reacties