Raad wil tempo maken met toekomstplannen Cammeleur

Foto:

De gemeenteraad heeft wethouder René Jansen gisteren nog eens op het hart gedrukt tempo te maken met de plannen voor de toekomst van De Cammeleur.

Ze wil dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 duidelijkheid is over de nieuwe koers die de Cammeleurpartners (Theek 5, ContourdeTwern, Kunstpodium en Donckhuys) samen moeten gaan varen om tot een gezonde financiële toekomst en een betere samenwerking te komen. Deze nieuwe koers is een moeizaam proces dat inmiddels al een tijdje loopt en daar werden sommige raadsfracties een beetje onrustig van. VVD-raadslid Perry Wens: ‘We hebben weer een aantal keren informatie gekregen, maar het is ons nu niet duidelijk of de mouwen nog steeds opgestroopt blijven of dat we straks weer een nieuw voorstel krijgen waar we iets van moeten vinden’.

Door: Bernadette Klerx

Hoog tijd voor echte oplossing
Daar sloot D66-raadslid Joeri de Jong zich meteen bij aan. ‘Na de herfstvakantie krijgen we weer een procesvoorstel, heb ik begrepen. Maar dit loopt nu echt al heel lang. Het zou in het eerste kwartaal van 2022 nu toch onderhand echt wel opgelost moeten zijn. Kunt u dat toezeggen?’ vroeg hij de wethouder.
Maar die wilde zich niet vastpinnen op een datum.’ Ik ga geen toezeggingen doen, maar ik kan u wel verzekeren dat we het tempo er echt inhouden’.

Bron van zorg
De Cammeleur is al lange tijd een bron van zorg binnen de gemeenteraad. Het concept (vier partners onder een dak) is een succes, maar de vraag ‘Hoe houden we de Cammeleur betaalbaar’zorgde eigenlijk van meet af aan voor de nodige hoofdbrekens. Daarnaast boterde het ook niet altijd tussen de partners. De samenwerking moest beter en gelijkwaardiger. Donckhuys heeft nu drie functies: ze beheert het gebouw, verzorgt de horeca en maakt het (theater)programma. En dat levert wel eens fricties op tussen de partners. Het leidde er zelfs toe dat de vier partners het samen niet eens konden worden over de toekomst en de opdracht teruggaven aan de gemeente, die vervolgens de regie weer overnam.

Horeca, beheer en programma scheiden
Die functies moeten dus gescheiden worden, vond het College. Maar daar was Donckhuys weer niet blij mee. En ook de gemeenteraad zat niet op één lijn over de ‘scheiding van functies’. De raad was het gedoe inmiddels zo zat, dat ze het College de opdracht gaf onderzoek te doen naar de verschillende beheersvormen. Dat is uitgevoerd door Bureau Culturele Zaken en dat heeft twee scenario’s opgleverd die volgens het onderzoeksbureau en het College de meeste kans van slagen hebben. Dat is het scenario waarbij het beheer weggehaaldwordt bij Donckhuys en bij een externe partij terecht komt. De gemeente gaat dan op zoek naar zo’n externe partij. De andere kanshebber is het scenario waarbij de vier partners samen het beheer gaan oppakken. Zij richten dan een nieuwe beheersstichting op waarin alle partners zitting hebben.

Voorzichtige doorbraak
Wethouder Jansen is met deze uitkomsten inmiddels langs de partners gegaan en kon goed nieuws melden. ‘Ik spreek van een voorzichtige doorbraak, want allemaal willen ze meewerken aan de uitwerking van deze scenario’s’, zei hij verheugd. ‘Waarbij Donckhuys heeft aangegeven dat ze pas echt wil instappen als ze voor zichzelf op een rijtje hebben gezet wat dit inhoudt. En dat snap ik, want voor hen is de impact het grootst.’

De raad komt op 1 november weer in beeld. ‘Dan krijgt u een procesvoorstel toegestuurd en daar kunt u dan op reageren’, zo liet wethouder Jansen de raad weten .
Fractievoorzitter Denise Kunst van de Volkspartij Dongen was tevreden met dit antwoord. ‘ De partners hebben een positieve houding laten zien en dat is al een hele grote stap vooruit in vergelijking met de impasse waarin we zaten. Wij vertrouwen erop dat de wethouder het tempo erin houdt. En dat vertrouwen kreeg Jansen ook van het CDA en de VVD .

 

 

Reacties