Electrische huurscooters van Go-Sharing binnenkort ook in Dongen

Foto: commons.wikimedia.org

Het College van B & W is benaderd door het bedrijf Go-Sharing. Zij exploiteren elektrische deelscooters en willen dit graag in Dongen ook gaan faciliteren.

In een raadsinformatiebrief geeft het College aan dat zij in principe positief staat tegenover het verzoek, al moet er bij verteld worden dat de Algemene Plaatselijke Verordening  geen regels om de exploitatie van dit soort deelvervoermiddelen tegen te houden. De exploitant kan dus gewoon beginnen zonder medewerking. Maar het College ziet het wel zitten. “Door dit initiatief te omarmen kunnen we samen met Go Sharing op trekken en meebepalen, onder andere over het aantal te plaatsen deelscooters, in welke gebieden de elektrische deelscooters wel en niet geparkeerd mogen worden en hoe de overlast en inzet van de BOA’s zoveel mogelijk beperkt kan worden.”

Lokale, regionale en landelijk ambitie
“Op lokaal, regionaal en landelijk niveau zijn het stimuleren van elektrische vervoer en deelmobiliteit belangrijke ambities. Door het aanbieden van deelmobiliteit maken we duurzamere vormen van vervoer beter bereikbaar voor bewoners, bezoekers en werknemers. Daarnaast zorgen deelsystemen voor een flexibilisering van het mobiliteitssysteem.” aldus het College. “Het zorgt dat reizigers de keuze krijgen tussen meerdere vormen van vervoer. Dit sluit aan op de transitie van behoefte aan bezit naar behoefte aan beschikbaarheid van mobiliteit. Deelscooters kunnen bijvoorbeeld helpen om de zogenaamde ‘laatste kilometers’ tussen een halte van openbaar vervoer en de bestemming af te leggen.”

Regionaal netwerk van elektrische deelscooters
Met de elektrische deelscooters in verschillende gemeenten ontstaat er op termijn een bepaalde dekkingsgraad binnen de regio. De afstanden zijn onderling relatief kort dat het een mooi duurzaam alternatief is voor bijvoorbeeld de auto. Gemeenten Tilburg, Waalwijk en Loon op Zand gingen Dongen al voor. Go Sharing is ook in gesprek met onder andere de gemeenten Goirle en Gilze en Rijen.

Beoogd effect
Het College van B & W geeft aan graag elke vorm van gebruik van duurzame (deel)mobiliteit te stimuleren en toegankelijk te maken voor iedereen. “Daarnaast willen we laten zien dat er vanuit het gemeentebestuur ook draagvlak is voor het exploiteren van elektrische deelscooters. Het is een groeimodel dat continue op basis van ervaring verbeterd en daarmee succesvoller wordt. Daar staat Go Sharing ook voor.

Hoe werkt het?
De elektrische deelscooters, welke je kunt huren met een app. worden aangeboden op ritbasis. Met een persoonlijke account krijg je alle beschikbare elektrische deelscooters in beeld. Het is alleen mogelijk een account aan te maken wanneer je in het bezit bent van een geldig rijbewijs en identiteitskaart. Je reserveert een elektrische deelscooter, start deze eenvoudig met de app en rijdt daarmee naar je bestemming. Bij aankomst op je bestemming meld je de elektrische deelscooter af. Hierbij word je gewezen op het juist parkeren van de scooter. Daarna is de elektrische deelscooter weer beschikbaar voor andere gebruikers.

Ervaring opdoen
“De onbekendheid met het gebruik van elektrische deelscooters en de effecten in onze gemeente is in dit stadium lastig te bepalen.” aldus het College. “Ervaring opdoen, samen met de andere regiogemeenten, is in dit stadium belangrijk om uiteindelijk tot goede spelregels of mogelijk een vergunningensysteem te komen. Dit wordt dan regionaal opgepakt.”
De elektrische deelscooters worden op 27 oktober 2021 geplaatst in Dongen.

Reacties