Politieke vernieuwing: raad wil vroegtijdig en laagdrempelig in gesprek met inwoners

Foto:

Politiek Dongen heeft gisteren de eerste stap gezet op de weg van democratische vernieuwing.

Uitgangspunt daarbij: betrek inwoners op een laagdrempelige manier in een vroeg stadium bij de besluitvorming door hun meningen, wensen en ideeën op te halen. De gemeenteraadsleden kunnen deze input dan vooraf al meenemen in de uiteindelijke raadsvoorstellen en -besluiten.

Een zestal bewoners was uitgenodigd om in een kleinschalige setting in gesprek te gaan met raadsleden en ambtenaren. Onderwerp: welke kant moeten we in de toekomst in Dongen op met het riool- en waterbeheer en welke dilemma’s komen we daarbij tegen? Na een wat aarzelend en onwennig begin, kwam er uiteindelijk een aardige dialoog op gang. De reacties na afloop waren bij alle partijen positief.

Door: Bernadette Klerx

Prominente rol voor inwoners
De gemeenteraad wil al langere tijd naar een nieuwe vorm van vergaderen. En wel één waarbij de inwoners een prominentere rol krijgen toebedeeld. En dat kan volgens de raad door een laagdrempelig gesprek te houden waarin politiek en inwoners direct en persoonlijk met elkaar kunnen praten over allerlei onderwerpen. Nou is riool- en waterbeheer misschien niet meteen het onderwerp waar de harten van bewoners sneller van gaan kloppen, maar het is wel heel belangrijk, zo lichtte wethouder Petra Lepolder aan het begin van de bijeenkomst toe. ‘Riolering is een bijzonder onderwerp, ‘vertelde ze, ‘want als het allemaal goed werkt, heb je er geen last van , maar als het niet goed werkt, dan merk je pas hoe belangrijk het is; dan krijg je bijvoorbeeld overstromingen.’

Vergroening
Raadslid Angela Horsten, die de bijeenkomst leidde, riep de aanwezigen nog op om er vooral een dynamisch geheel van te maken. ‘Geef ons vooral heel veel input en stel vragen aan de raadsleden’, riep ze op. Dat laatste kwam pas na enige tijd wat beter uit de verf; het waren toch vooral de raadsleden die vragen stelden. Uiteindelijk spitste de discussie zich toe op het thema vergroening als middel om wateroverlast tegen te gaan en welke maatregelen je kunt nemen om verstening tegen te gaan en vergroening te stimuleren. De twee leden van wijkraad Centrum brachten daarbij met de nodige trots hun geveltuintjesproject naar voren. Daarnaast kwam de wateroverlast in sommige delen van Dongen (o.a de Hoge Kant, en industrieterrein Tichelrijt) ter sprake.

Conclusie: vergroenen kan echt het verschil maken in de stijd tegen wateroverlast en juist ook op een industrieterrein zijn er mogelijkheden. Een andere conclusie : veel Dongenaren zijn enthousiast over allerlei vergroeningsprojecten maar weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. Goede voorlichting en informatie over de mogelijkheden kan al veel bijdragen aan de bewustwording.

Informeel en ongedwongen
Deze eerste stap op de weg naar democratische vernieuwing is gezet en verdient zeker een vervolg, gezien de overwegend positieve reacties. Grootste voordeel van deze manier van werken is dat het gesprek tussen inwoners en politiek op een informele en ongedwongen manier plaatvindt. Daar kan op den duur de grootste winst behaald worden. Maar dan zullen er nog flink wat meters gemaakt moeten worden om deze manier van werken optimaal uit de verf te laten komen. Want behalve een goede geluidsinstallatie, is het ook heel wenselijk dat er meer publiek naar het gemeentehuis komt om hun stem tijdens deze tafelgesprekken te laten horen. Want juist daarvoor is dit nieuwe vergadermodel ook bedoeld.

Reacties