Rabo Club Support voor de Oranje Stichting KD

Foto: Mark Dankers

De Oranje Stichting KDV heeft van de Rabo bank Tilburg en omstreken wederom de toezegging gekregen dat onze Koningsdag viering en de Tractor behendigheid wedstrijd in aanmerking komen voor de Rabo club support.

Leden van de “Rabobank Tilburg en omstreken” kunnen stemmen op verschillende verenigingen. De gekozen vereniging krijgt een bedrag naar rato van het aantal op de vereniging uigebrachte stemmen. Alleen leden die op 1 september 2021 lid zijn van de Rabobank Tilburg e.o. mogen dit jaar vanaf 4 oktober tot 25 oktober hun stemmen uitbrengen.

We willen weer zoveel mogelijk stemmen winnen!!!!
Om de jaarlijkse Koningsdag viering en de traditionele Tractor behendigheid wedstrijd in ons dorp Klein Dongen Vaart te kunnen blijven organiseren.

U kunt ons daar bij helpen, door Uw stem op de Oranje Stichting KDV uit te brengen, U heeft dan nog 2 stemmen voor een ander doel of project in ons dorp die ook voor de support in aanmerking komen.

M.vr.gr. Oranje Stichting KDV en mogen wij op Uw stem rekenen !

Reacties