Raad heeft moeite met verdeling van goedkope en (middel)dure woningen in Noorderlaan

Foto:

De toekomstige woningbouw aan de Noorderlaan hield de gemoederen in de gemeenteraad gisteren geruime tijd bezig.

Het was met name de verdeling van de woningen over de prijsklassen sociaal, middelduur en duur, die zorgde voor de nodige discussie en verwarring. Om woningen te bouwen voor de verschillende doelgroepen, houdt Dongen sinds jaar en dag een gewenste verdeling van 35% goedkoop, 35% middelduur en 30% duur aan. Die verdeling geldt dan voor het totale woningbouwprogramma in heel Dongen. De komende jaren is de categorie dure koop (woningen vanaf € 320.000) oververtegenwoordigd. Zo’n 80% van alle nieuwe woningen in de periode 2021-2023 valt in die categorie. En daarom moeten er in de Noorderlaan juist meer goedkope woningen gebouwd worden, zo vonden PvdA, D66 en Ouderenpartij.

Door: Bernadette Klerx

Verwarring
De verwarring ontstond door een tabel over een mogelijke verdeling, die wethouder Petra Lepolder de raad had toegestuurd, juist met het doel om een en ander te verduidelijken. In die tabel zou Casade 50% van de 275 woningen bouwen, waarvan 30% goedkope huur en 20% middeldure huur; de gemeente zou 5% goedkope koop laten bouwen, 15% middeldure koop en 30% dure koop.

Evenwichtige wijken
En dat was voor sommige partijen moeilijk te verteren en zorgde voor de nodige verwarring. ‘We hebben toch altijd de nadruk gelegd op de verdeling 35-35-30. Als dan in de toekomst 80% dure koop wordt, moet je nu toch juist meer goedkoop gaan bouwen om dat te compenseren’, zo concludeerde D66-raadslid Marieke Schouten. En zij vond daarbij de PvdA en de Ouderenpartij aan haar zijde. Deze partijen benadrukten ook nog maar eens dat er een schrijnend tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en kleine huishoudens.
De VVD en het CDA waren juist wel blij met deze verdeling. ‘ Wij vinden dat de verdeling 35-35-30 er juist ook op wijkniveau moet zijn. Zo creëer je evenwichtige wijken en dat vinden wij heel belangrijk’, aldus Annemarie van Eenennaam (CDA) en Angela Horsten( VVD).

Woonwensenonderzoek
Wethouder Petra Lepolder deed haar uiterste best om uit te leggen dat er eigenlijk niks wezenlijks is veranderd, maar dat kwam niet bij alle partijen zo over. De toezegging van de wethouder dat de uitkomsten van het woonwensenonderzoek meegenomen worden bij de verdere uitwerking van de plannen, nam uiteindelijk wel de kou uit de lucht. Dat woonwensenonderzoek wordt momenteel in Dongen gehouden. ‘Nogmaals, wij zijn geen spelregels aan het veranderen, ik heb die cijfers alleen toegevoegd ter verduidelijking. Voorlopig gaan wij uit van de verdeling 35-35-30, maar als uit het woonwensenonderzoek iets heel anders komt, dan moeten we dat gaan aanpassen’, beloofde de wethouder. En daar was de raad unaniem blij en uiteindelijk ook tevreden mee.

Raad: geen gemeenschapshuis
De raad nam daarnaast nog unaniem een amendent aan, waarin nog eens expliciet vastgelegd wordt dat in de nieuwbouwwijk flexibiliteit in bouwen kan worden toegepast; dit om snel te kunnen bouwen, mee te kunnen groeien in de woonbehoeften van de bewoners, in te kunnen spelen op actuele woningbehoeften en ruimte te bieden voor modulair en prefab bouwen. Daarnaast ziet de raad geen heil in de bouw van een gemeenschapshuis. Te veel stenen. ‘De mogelijkheid tot ontmoeting moet op een andere manier vorm krijgen en gestimuleerd worden’, vindt de raad.

Duurzame wijk
De bouwlocatie Noorderlaan is ongeveer 9,5 hectare groot en eigendom van de gemeente. Er kunnen zo’n 275 woningen gebouwd worden. De helft daarvan worden sociale huurwoningen die Casade gaat bouwen. De Noorderlaan wordt een duurzame wijk met veel aandacht voor landschap en groen en kansen voor nieuwe en vernieuwende woonvormen. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat fietsers en voetgangers centraal staan; de auto is ondergeschikt.

.

Reacties