7 oktober eerste pilot van gemeenteraad

Foto:

De gemeenteraad van Dongen houdt op donderdagavond 7 oktober aanstaande voor de eerste  keer een pilot om een nieuwe manier van vergaderen te oefenen. Publiek en media zijn van harte welkom. De sessie begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de centrale hal van het
gemeentehuis aan de Hoge Ham 62. Aanmelden is niet nodig.

Opzet + thema
Een uur lang wordt er gesproken over één gespreksthema. Bij het onderwerp betrokken Dongenaren nemen plaats aan een kleinschalige gesprekstafel. Van elke politieke partij schuift één raadslid aan. Gespreksleider is een van de raadsleden, te benoemen door de griffier. De betrokken wethouder en de vakinhoudelijk ambtenaar zijn op de tweede rij beschikbaar. Het onderwerp van 7 oktober betreft dilemma’s en uitgangspunten van riool- en waterbeheer. Gespreksleider is Angela Horsten (VVD). Namens het college is wethouder Petra Lepolder aanwezig.

Doel van de pilot
,,Doel is het mogelijk maken van een laagdrempelig gesprek met de inwoners van Dongen. Zodat direct en persoonlijk met elkaar kan worden gesproken. Met de pilot wil de raad onderzoeken op welke manier dit het best kan worden georganiseerd. Aan het eind van deze pilot worden de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomst hiervan zal worden gebruikt voor een volgende pilot en uiteindelijk een nieuw vergadermodel’’, aldus raadsgriffier Eric Dammingh.

Werkgroep democratische vernieuwing
Op dit moment vergadert de gemeenteraad op basis van drie stappen: een raadsinformatieavond, een opiniërende raadsvergadering en een besluitvormende raadsvergadering. De werkgroep democratische vernieuwing heeft de afgelopen tijd gesproken over een nieuw vergadermodel, waarbij het gesprek met de inwoners een meer centrale plaats krijgt. De inwoner krijgt op deze manier een andere plek in de besluitvorming van de gemeenteraad.

Reacties