Dorpsteam moet zorg dichter bij de mensen brengen en doelmatiger maken

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De oprichting van een Dorpsteam moet de zorg in de toekomst behapbaar maken en dichter bij de mens brengen. ‘Normaliseren’ is daarbij het sleutelwoord en dat betekent dat er niet altijd meteen professionele hulp ingeschakeld hoeft te worden, maar dat eerst gekeken wordt of er in de eigen omgeving hulp geboden kan worden.

Wethouder Petra Lepolder: ‘Wij zijn eraan gewend geraakt dat alles in ons leven altijd 100% goed moet gaan. Maar we moeten accepteren dat het ook wel eens even iets minder kan gaan. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. En dan wel met de nadruk op ‘even’ want als de problemen blijven aanhouden, bieden we natuurlijk wel professionele hulp. Daaraan doen we geen concessies.’

Door: Bernadette Klerx

Juiste hulp op juiste plek
In een Dorpsteam werken maatschappelijke en sociale organisaties intensief samen met als doel om zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plaats te krijgen. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Hoe eerder we problemen in beeld hebben, hoe eenvoudiger het is om tijdig in te grijpen en duurdere zorg te voorkomen’, legt de wethouder uit.

Lage drempel: het team komt naar je toe
Inwoners kunnen straks dus met een hulpvraag terecht bij zo’n Dorpsteam. En dat bestrijkt dan een groot gebied: jongerenzorg, ouderenzorg, WMO, mantelzorg, werk en inkomen, maatschappelijk werk. Het toekomstige Dorpsteam moet vooral ook laagdrempelig en gemakkelijk te vinden zijn voor mensen die hulp zoeken. Daarom zal het Dongense team ook zelf naar plaatsen gaan waar vaak hulpvragen kunnen komen en waar mensen gemakkelijk zelf binnenlopen.

Gedacht wordt aan De Poort, De Geubel, Europlus, Eagle Shelter, De Vennen, De Cammeleur en bijvoorbeeld Dongepark of een huisartsenpost of een school. Overigens gebeurt dat ‘naar de mensen toe gaan’ ook nu al op bescheiden schaal. Het Dorpsteam gaat straks bestaan uit een kernteam ( ContourdeTwern, gemeente, Maatschappelijk Werk en Stichting Welzijn Ouderen Dongen) met een grote ‘schil’ aan hulpverleners daaromheen. Het is de bedoeling dat ook de huisartsen bij die schil komen. ‘Ik heb daar de afgelopen jaren al goede contacten mee opgebouwd’, laat wethouder Lepolder weten.

Zorg op poten houden
Met de vorming van een Dorpsteam staat Dongen aan de vooravond van een andere kijk op de hulpverlening en de aanpak daarvan. Het Rijk stimuleert deze ontwikkeling naar ‘normalisatie ‘ook. Enerzijds om de gigantisch stijgende zorgkosten in toom te houden, maar ook om de zorg op poten te houden. Want dat is bij veel organisaties nu de grootste zorg. Wethouder Lepolder: ‘ Bij de jeugdbeschermening Brabant is al een opnamestop en bij MIJZO ( o.a.Volckaert) vrezen ze teveel vacatures om de vergrijzing bij te kunnen benen. Maar het normaliseren is ook een nadrukkelijke wens vanuit het veld. Want juist door daar op in tge zetten, kunnen we ruimte maken voor zorg voor onze inwoners, die professionele hulp nodig hebben’.

Lange adem
De vorming van een Dorpsteam is een project van de lange adem. Wethouder Lepolder: ‘In oktober bespreekt de raad de contouren, zeg maar de grote lijnen van het Dorpsteam. Daarna gaan we samen met de partners kijken hoe we het Dorpsteam handen en voeten gaan geven. Daar gunnen we onszelf 1,5 jaar voor om samen naar dat doel toe te groeien.

Reacties