Wethouder Eline van Boxtel neemt ontslag en PvdA stapt uit de coalitie

Foto: Pix4Profs/Jan Stads

Vandaag heeft wethouder Eline van Boxtel de voorzitter van de gemeenteraad laten weten dat zij met pijn in het hart heeft moeten besluiten per direct ontslag te nemen.

Zij schrijft in haar brief: “Ik wil bouwen aan onze gemeente. Letterlijk op het gebied van onderwijshuisvesting en woningbouw, maar ik wil ook breed binnen mijn portefeuille de goede dingen voor onze inwoners realiseren. Dat wil ik goed doen en dat wil ik voortvarend doen. Ik merk dat de politieke basis daarvoor op dit moment ontbreekt en er daardoor steeds vertraging optreedt. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat ik niet
de kwaliteit kan leveren waar ik naar streef en waar ik voor sta in mijn werk.”

De PvdA-fractie snapt het besluit, steunt Eline van Boxtel volledig en heeft besloten uit de coalitie te stappen. Fractievoorzitter Martin Montens vertelt: “Als PvdA zijn we aan deze bestuursperiode begonnen om het linkse geluid te vertegenwoordigen in het college en binnen de coalitie van de gemeente Dongen. Afgelopen tijd is gebleken dat wij vaak geïsoleerd stonden in dat geluid. Wij hebben ons altijd een trouwe coalitiegenoot getoond, maar in de afgelopen maanden ervoeren wij dat met name de grootste partij van onze gemeenteraad steeds een geluid liet horen dat volledig voorbij gaat aan de waarden waar de PvdA voor staat. Met als grootste en meest recente voorbeeld het
onderwijshuisvestingsbeleid.

Eline van Boxtel-Pullens verlaat de raadzaal na een persgesprek waarin zij de beweegredenen voor haar plotselinge vertrek als wethouder deelde. Achter de vertrekkende wethouder loopt PvdA fractievoorzitter Martin Montens

Na jarenlange gedegen voorbereiding door onze PvdA wethouders, is net voor het punt van besluitvorming, de vorming van fysieke integrale
kindcentra en daarmee dus het hele IKC-beleid vanuit de coalitie ter discussie gesteld. Eigenlijk vanuit financiële overwegingen, maar gebracht met argumenten waar wij ons plaatsvervangend voor schaamden richting het onderwijsveld in Dongen. Dat zowel beleid als processen steeds ter discussie staan, maakt dat wij het gevoel hebben niet langer te kunnen vertrouwen op gemeende steun uit de coalitie.”

Trots overheerst
Bij Eline van Boxtel overheerst trots voor wat zij heeft kunnen betekenen voor de gemeente Dongen. PvdA-voorzitter Eric Hendriks deelt die trots: “Eline heeft zich bijna 12 jaar ingezet voor de politiek in Dongen. Na eerst vier jaar oppositie gevoerd te hebben, zorgde zij ervoor dat de PvdA in de coalitie kwam. Daar vormde zij als fractievoorzitter, samen met Bea van Beers als wethouder jarenlang een droomteam voor de PvdA Dongen. Na het vertrek van Bea heeft Eline het wethouderschap moeiteloos overgenomen, met al snel een grote dossierkennis en altijd bevlogen om haar beleid te verdedigen en overeind te houden, vanuit het algemeen belang voor de gemeente Dongen. De PvdA mag met een goed gevoel terugkijken op de rol die vervuld is in de coalitie gedurende de afgelopen 7,5 jaar en de kwaliteit die daardoor geleverd is voor de gemeente Dongen. Als bestuur van de PvdA Dongen staan wij achter de besluiten die onze wethouder en fractie nu genomen hebben.

Ontslagbrief wethouder Eline van Boxtel

Dongen, 22 september 2021

Geachte voorzitter, Beste Marina,

Met pijn in het hart heb ik moeten besluiten om met deze brief mijn ontslag aan te bieden als wethouder van de gemeente Dongen.

De afgelopen maanden is er binnen het college en in de gemeenteraad veelvuldig gesproken over de schuldenpositie van de gemeente Dongen en de plannen voor onderwijshuisvesting. Ik ben het gedurende deze discussies vaak oneens geweest met het college en met de gemeenteraad en tijdens overleggen ging het er dan ook regelmatig fel aan toe. Maar ik hield het doel voor ogen: zorgen dat in Dongen de geplande IKC’s gerealiseerd kunnen worden en zorgen dat het onderwijshuisvestingsbeleid niet de dupe zou worden van een discussie over de verlaging van de schuldpositie van de gemeente Dongen.

Ik wil bouwen aan onze gemeente. Letterlijk op het gebied van onderwijshuisvesting en woningbouw, maar ook breed binnen mijn portefeuille heb ik de ambitie de goede dingen voor onze inwoners te realiseren. Dat wil ik goed doen en ik wil dat voortvarend doen. Ik merk dat de politieke basis daarvoor op dit moment ontbreekt en er daardoor steeds vertraging optreedt. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat ik niet de kwaliteit kan leveren waar ik naar streef en waar ik voor sta in mijn werk.

Daarom bied ik u met deze brief per direct mijn ontslag aan als wethouder van de gemeente Dongen. Het is mijn intentie zo kort mogelijk gebruik te hoeven maken van mijn wachtgeldregeling. Dank voor de plezierige samenwerking en met een goed gevoel kijk ik terug op alles wat ik de afgelopen bijna 12 jaar heb kunnen betekenen als PvdA-gemeenteraadslid en wethouder voor de gemeente Dongen. Ik ben de PvdA Dongen dankbaar voor de kansen die ik kreeg.

Trots ben ik op de zaken waar ik afgelopen jaren aan heb gewerkt. De realisatie van het nieuwe Cambreur College, het traject om te komen tot IKC’s en de uitvoering van het onderwijsbeleid. De start om te komen tot een gebiedsvisie voor het gebied Glorieux. De goede contacten met de centrummanager en de acties die we samen oppakten voor de centrumondernemers. De voorbereidingen voor de realisatie van woningbouw aan Noorderlaan en Waspikse Weg.

Voorzitter, ik werd wethouder in een bijzondere periode. Nog geen drie maanden na mijn start, brak nationaal en internationaal de coronacrisis uit, met ook lokaal grote gevolgen. Daardoor leerde ik de medewerkers en partners binnen mijn portefeuille extra snel goed kennen en bouwden we in korte tijd een intensieve samenwerking op om deze crisis samen het hoofd te bieden. Ik ben blij met deze waardevolle relaties en de mooie contacten die ik met inwoners heb.

Ik wil afsluiten met het uitspreken van mijn onvoorwaardelijke trots en vertrouwen in de ambtelijke organisatie van de gemeente Dongen. Vanaf het eerste moment heb ik als wethouder een zeer prettige samenwerking en steun ervaren. Er wordt ongelofelijk hard en met grote betrokkenheid gewerkt en ik was direct onder de indruk van de vakkennis en expertise die de gemeente Dongen in huis heeft. Met bevlogenheid heb ik daarom de ambtelijke adviezen en voorstellen verdedigd in het college en in de gemeenteraad. Ik gun ons hoogste orgaan van de gemeente Dongen ook deze trots voor de organisatie en hoop dat in de toekomst de waardering voor de organisatie door de gemeenteraad meer wordt ervaren en uitgesproken.

Met vriendelijke groet,

Eline van Boxtel-Pullens

Op dongen.nieuws.nl  vindt u later vandaag reacties van de andere partijen in de gemeenteraad. Vooralsnog wordt aangegeven dat ook zij volkomen verrast zijn door dit besluit en graag even de tijd nemen voor een officiele reactie.

Reacties