Ingrijpende maatregelen: veel investeringen uitgesteld of vervallen om schuld te verlagen

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Een goedkopere oplossing voor het capaciteitsprobleem van VV Dongen, de opknapbeurt van het Biezenpark laten vervallen, geen nieuwbouw/renovatie van de gymzaal aan de Otterdonk, de nieuwbouw voor IKC West (was gepland voor 2024) 10 jaar doorschuiven, het fietspad aan de Eindsestraat niet asfalteren maar de oude stenen terugleggen, de voetgangersbrug bij Vaartweg 59 laten vervallen, uitstel van de de herinrichting van het Geubelplein en van de reconstructie van de Waspikseweg en de Noorderlaan.

Het is een greep uit de ingrijpende maatregelen die het College de raad voorlegt om de schulden van de gemeente niet uit de klauwen te laten lopen. De voorstellen leveren een besparing op van in totaal 16,5 miljoen aan investeringen tot en met 2025.
Of de voorstellen allemaal doorgaan, valt nog te bezien. De gemeenteraad heeft hierover het laatste woord en die vergadert op 9 en 16 september over deze voorstellen.

Door: Bernadette Klerx

Donkere wolk
De weinig florissante financiële positie van de gemeente hangt al lange tijd als een donkere wolk boven bijna elk raadsdebat. En dat levert nogal eens verhitte discussies op, want de plannen die het College aan het begin van deze raadsperiode in 2018 met de nodige trots en zelfvertrouwen presenteerde, dreigen voor een groot deel in rook op te gaan. Keer op keer moest de raad de afgelopen jaren pijnlijke beslissingen nemen.

Toen de raad eind juni ook nog eens zeer onaangenaam verrast werd met de gigantische overschrijding van het budget voor de onderwijshuisvesting (in totaal 11 miljoen meer o.a. als gevolg van extreme prijsstijgingen van de bouwkosten) stonden de raad én het Dongense basisonderwijs op de achterste benen.

Onderwijs: schade blijft beperkt
Wethouder Van Boxtel kreeg de wind van voren omdat de raad vond dat ze die forse overschrijding niet tijdig en duidelijk genoeg had gecommuniceerd; de raad sommeerde haar spoorslags in overleg te gaan met de Dongense schoolbesturen om met oplossingen te komen en om de raad van iedere stap op de hoogte te houden. En dat is ook gebeurd. In de vakantieperiode zijn er een aantal overleggen geweest, waarbij vooral draagvlak bij de schoolbesturen een belangrijke rol heeft gespeeld.

Resultaat: het onderwijs komt er redelijk goed vanaf. De geplande nieuwbouw voor de J.J. Anspach, Heilig Hart (IKC Beljaart) en de ’s Gravenmoerse basisscholen gaat volgens planning door. Alleen voor het toekomstige IKC De Biezen (geen gymzaal erbij) en West (uitstel nieuwbouw met 10 jaar) zijn de druiven zuur.

VV Dongen: even slikken
Ook voor VV Dongen is het even slikken. Die komt er slechter van af. De vereniging kampt al langer met een capaciteitsprobleem: er zijn simpelweg te weinig velden voor alle teams. Verhuizen naar een nieuwe locatie is sinds de club in 2017 een gloednieuwe accommodatie aan de Noorderlaan afwees, niet meer aan de orde. Het werd dus een update voor de huidige sportcaccommodatie aan de Biezen. Een capaciteitsonderzoek leverde een aantal mogelijkheden op. De vereniging had als voorkeur: 1 extra kunstgrasveld en 1 hybrideveld (combinatie van kunst- en natuurgras) en daar kon het College zich in vinden.

Maar sinds de gemeentelijke financiën in een vrije val terecht zijn gekomen en de raad en het College alle zeilen bij moeten zetten om de schulden niet uit de klauwen te laten lopen, moet ook deze investering eraan geloven. Het College stelt nu een goedkopere oplossing voor: 1 extra kunstgrasveld en een upgrade van het natuurgrasveld.

Noorderlaan en Waspikseweg
De reconstructie van de Noorderlaan die gepland stond voor 2023 wordt uitgesteld en meegenomen als daar woningen gebouwd gaan worden. Datzelfde geldt voor de Waspikseweg, die gepland stond voor 2025. De voetgangersbrug bij Vaartweg 59 is niet veilig meer en moet eigenlijk vervangen worden. Maar dat wil het College niet meer; ze wil de brug laten vervallen.

Stofkam
Het College heeft ook naar de eigen organisatie gekeken en de stofkam door een aantal investeringen gehaald. In het oorspronkelijke plan was de vervanging van de klimaatinstallatie opgenomen, het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen en het plegen van groot onderhoud. Nu wordt alleen nog noodzakelijk onderhoud uitgevoerd en worden enkel nog de installaties vervangen.Het College schrapt ook de vervanging van het camerasysteem in de raadszaal, waardoor vergaderingen beter online gevolgd kunnen worden.

Zwaard van Damocles
Of de gemeenteraad het eens is met de voorstellen van het College of een andere koers wil waren, zal de komende weken duidelijk worden. Aan de raad de weinig benijdenswaardige taak om het zwaard van Damocles te hanteren. Wat willen we, wat kunnen we en wat laten we vallen? Om deze drie vragen zal het debat draaien.

Reacties