Dongen klimt uit financiële dal: 2020 sluit af met 2,3 miljoen in de plus

Foto: Pixabay License/Bru-nO

Eindelijk is er dan licht aan het eind van de tunnel: voor het eerst in jaren sluit de gemeente Dongen het jaar 2020 af met overtuigend zwarte cijfers: ruim 2,3 miljoen euro in de plus.

Een hele forse financiële meevaller, die aanzienlijk hoger uitvalt dan verwacht was. Hiermee kan in ieder geval een deel van de schulden worden afgelost. ‘Ik ben hartstikke blij en ongelooflijk trots op dit resultaat. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn en dat we deze koers voort moeten zetten’, concludeerde burgemeester Marina Starmans tijdens een digitale meeting met de pers.

Maar voor een echte juichstemming is het nog te vroeg: ‘We hebben stevige stappen gezet, maar we moeten strak op de bal zitten. De teugels laten vieren kan echt nog niet. We moeten scherp blijven op onze uitgaven en investeringen’, vulde wethouder René Jansen van Financiën aan.

Door: Bernadette Klerx

Positieve lijn
Want we zijn er nog niet. De weg uit het financiële dal is nog lang. De 2,3 miljoen overschot op 2020 is namelijk voor een deel te danken aan incidentele meevallers: veel coronageld vanuit het rijk, winst uit grondexploitatie en kosten voor de WMO en Jeugdhulp . En dat betekent dat het volgend jaar zomaar weer eens flink tegen zou kunnen vallen.

Toch ziet wethouder René Jansen het niet zo snel gebeuren dat we weer diep in de rode cijfers wegzakken. ‘Je kunt het nooit met zekerheid zeggen, maar we hebben sowieso een positieve lijn ingezet door op tijd stevige stappen te zetten. Daarnaast wordt een deel van het positieve resultaat veroorzaakt door structurele ombuigingen. Die werken dus de komende jaren ook door’.

En ook de uitgaven voor Jeugdhulp en sociaal domein, al jarenlang een molensteen om de nek van alle gemeentes, lijken steeds beter onder controle. Wethouder Petra Lepolder: ‘In regionaal verband zijn we al heel lang bezig om grip op die uitgaven te krijgen. We gaan nu aan de slag met een nieuw inkoopsysteem dat ons betere controle over de uitgaven gaat geven. Ik verwacht dat de uitgaven voor jeugdzorg dan gaan stabiliseren’.

Grenzen aan de schuldenpositie
Als belangrijke stap om de financiële positie ook voor de langere termijn gezond te houden, wil het College de schuldenquote op maximaal 130% zetten. Dit is ook de grens die de provincie hanteert voor ‘hoog risico’. Dat betekent wel dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat ambities vrijwel zeker bijgesteld moeten worden. De gemeenteraad heeft daarover uiteindelijk het laatste woord. Die mag aangeven waar zij in de toekomst geld aan wil besteden en of bepaalde investeringen en plannen misschien uitgesteld moeten worden.

‘Wij vragen de raad of ze akkoord gaat met een schuldquote tot maximaal 130%. Als de raad daarop ja zegt, zal daar een investeringsplan tegenover moeten staan dat past bij die 130%’, licht burgemeester Starmans toe. Duidelijk is nu al dat dat consequenties gaat hebben voor bestaande en nieuwe investeringen. Het College wil daarom eerst alle mogelijkheden en gevolgen in beeld brengen, zodat de gemeenteraad een weloverwogen keuze kan maken. In juli bespreekt de gemeenteraad de kadernota. Die dient als voorzetje voor de definitieve begrotng voor de komende jaren.

De gehele kadernota vind je hier:  Kadernota 2022 definitief

 

Reacties