Meerderheid raad steunt nieuwe koers voor Cammeleur

Foto:

De kogel is door de kerk: een meerderheid van de gemeenteraad – VVD, PvdA en Volkspartij Dongen – gaf gisteren groen licht voor verzelfstandiging van de horeca in De Cammeleur.

Dat betekent dat er een aparte horeca-organisatie komt die ondersteunend is aan de sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten binnen de Cammeleur en ook het theaterprogramma moet gaan organiseren. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om een puur commerciële horeca-exploitant. Dat is de meest in het oog springende verandering om De Cammeleur uit het financiële dal te trekken en voor de toekomst gezond te houden.

Door: Bernadette Klerx

De nieuwe koers was overigens niet voor alle partijen een onverdeeld succes. CDA, D66 en Ouderenpartij stemden tegen. Zij vonden de plannen en voorstellen nog te weinig uitgewerkt en hadden er vooral problemen mee dat niet vantevoren gesproken was met de partners van De Cammeleur. ‘Wij kunnen nog zulke mooie plannen maken, maar de partners moeten het uiteindelijk toch samen gaan doen. Ga daarom eerst praten met die partners, verwerk die uitkomsten in de plannen zodat je met een gedragen voorstel komt’, stelde CDA-raadslid Annemarie van Eenennaam voor.

Doorpakken
Maar daar voelden de coalitiepartijen VVD, PvdA en Volkspartij Dongen helemaal niks voor. Die vonden dat het allemaal al veel te lang had geduurd en wilden nu eindelijk eens doorpakken. Denise Kunst van de Volkspartij Dongen: ’De partners hebben de opdracht vorig jaar teruggegeven aan de gemeente omdat ze er zelf niet uitkwamen. Laten we nu niet nog meer tijd verdoen door weer eens te gaan overleggen’. En ook voor de VVD mocht het wel een tandje sneller gaan. Raadslid Perry Wens liet er geen misverstand over bestaan: ‘We moeten nu echt vooruit en knopen doorhakken: gas erop en aan het werk’.

Niet op één lijn
Vorige week werd al duidelijk dat de raad niet op één lijn zat over de nieuwe koers voor een gezonde toekomst voor de Cammeleur. D66 en CDA zagen, in tegenstelling tot Volkspartij Dongen, PvdA en VVD, weinig heil in het ‘weghalen’ van de horeca en het theaterprogramma bij Stichting DonckHuys. Zij vreesden verschraling van het theateraanbod. Maar daar was Denise Kunst ( Volkspartij Dongen) niet zo bang voor. ‘Horeca verzelfstandigen is iets anders dan puur commerciële horeca. En dat kan heel goed in combinatie gaan met een theaterprogramma’, probeerde ze D66-raadslid Joeri de Jong te overtuigen.

Geen puur commercieel ondernemerschap
Pure commerciële horeca is voor de gemeente ook geen optie, zo laat ze in een toelichting weten. ‘Voor een commerciële partij zijn er te veel belemmeringen. En als we die opheffen, dan is de sterke verwachting dat dit ten koste gaat van activiteiten in de Cammeleur. De ruime openingstijden en de doelstelling van de Cammeleur laten zich moeilijk verenigen met commercieel ondernemerschap’. De gemeente wil dat de Cammeleur-partners, verenigingen en stichtingen zelf afspraken kunnen maken met de toekomstige horecaexploitant over activiteiten en evenementen.

Cultuureducatie geen ondergeschoven kindje
Bij de oppositiepartijen leefden ook nog steeds zorgen over de betaalbaarheid van het kunst- en muziekonderwijs, nu het Kunstpodium een bezuiniging van € 100.000 voor de kiezen krijgt. Maar wethouder René Jansen wilde toch wel even gezegd hebben dat het in Dongen nog niet zo slecht gesteld is met het kunst- en muziekonderwijs. ‘We geven nog steeds € 11 per inwoner uit aan cultuureducatie en Dongen houdt als een van de weinige gemeentes nog steeds een kunstencentrum overeind en dat is best uniek. ’

Lef
Voor uitstel van de plannen voelde de wethouder niks. ‘Laten we nu geen stappen terug in de tijd zetten. We zijn hier echt al een jaar mee bezig. De partners zijn er zelf niet uitgekomen en hebben de opdracht teruggegeven. Een ambtelijk team is hier vervolgens maanden mee bezig geweest en er ligt nu gewoon een goede uitgangspuntennotitie. Laten we het lef hebben om deze nieuwe koers te gaan varen’. Jansen gaat nu meteen in gesprek met DonckHuys en de andere partners om de nieuwe koers verder gestalte te geven.

Reacties