College ziet af van bouwontwikkeling Biezenplein/Biezenpark

Foto: Google Streetview

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bouwontwikkeling van de locatie Biezenplein / Biezenpark te beëindigen.

Op een informatieavond in juli 2020 is een plan gepresenteerd om op de locatie Biezenplein/ Biezenpark een appartementengebouw te realiseren met 12 appartementen. Het plan werd door deelnemers aan die informatieavond met veel weerstand ontvangen. Daarop  is besloten om een klankbordgroep op te richten waarmee een verkenning is gestart naar een aanvaardbaar plan.Een impressie van het oorspronkelijke plan waar nu, na veel weerstand, van wordt afgezien 

 

Na een aantal digitale klankbordgroep-bijeenkomsten concludeert het College nu dat  er geen draagvlak is voor enige bouwontwikkeling in het gebied. Het college stelt de raad daarom voor de boekwaarde á € 209.000 van het complex Biezenplein af te schrijven via de post ‘grondexploitatie algemeen’. In plaats van deze plannen wil het College in 2022 investeren in een opknapbeurt voor het Biezenplein , zonder bebouwing op deze locatie toe te voegen.
bebouwing op deze locatie toe te voegen.

 

 

Reacties