Dongen maakt pré-mantelzorgwoningen mogelijk

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen gaat pré-mantelzorgwoningen mogelijk maken. Een pré- mantelzorgwoning is bedoeld voor mensen die wel mantelzorg nodig hebben, maar nog zonder dat dat medisch noodzakelijk is.

Ouders kunnen dan alvast in een zelfstandige woonruimte bij hun kinderen gaan wonen, zodat er voor ze gezorgd kan gaan worden op het moment dat dat noodzakelijk wordt. De gemeente denkt dat dit een goede manier is om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van senioren om zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te kunnen blijven functioneren en mee te doen in de samenleving. Mantelzorg door verwanten (meestal de kinderen) kan daarbij helpen.

Door: Bernadette Klerx

Wonen in de tuin
Een pré- mantelzorgwoning is een zelfstandige woonruimte, die bewoond wordt daar één persoon of een huishouden van maximaal 2 personen. Vaak wordt zo’n woonruimte gerealiseerd in de tuin van degenen die de mantelzorg gaat verlenen. Maar de woonruimte kan ook in of aan een bestaande woning gebouwd worden. Het gaat altijd om een tijdelijke woning voor een periode van maximaal 10 jaar.

Eisen
De gemeente sluit hiermee aan bij bestaande wetgeving. Die stelt een aantal eisen aan de aanvraag voor een pré- mantelzorgwoning. Zo moet er verwantschap bestaan tussen degene die mantelzorg gaat verlenen en de bewoners van de pré-mantelzorgwoning. Vaak gaat het dan om kinderen die voor hun ouders zorgen. De bewoners van de mantelzorgwoning moeten ook minstens de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Gemeenteraad: ‘soepel omgaan met eisen’
De gemeenteraad vond die eisen echter te streng. In een motie die door alle partijen werd gesteund, gaf ze het College de opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een pré-mantelzorgwoning ook mogelijk te maken voor personen die jonger zijn. ‘Ook jongere mensen kunnen als gevolg van een progressief ziektebeeld al op veel jongere leeftijd mantelzorg nodig hebben’, zo is de gedachte. Ook wil de raad dat er soepel wordt omgegaan met de eis van verwantschap. Het gaat dan om familiebanden, maar de raad kan zich voorstellen dat er ook een mantelzorgrelatie kan zijn tussen mensen die geen familie van elkaar zijn.

Goede ontwikkeling
Nu is het in de gemeente Dongen ook al mogelijk om op een perceel een 2e woning in de (achter)tuin te bouwen als er sprake is van een mantelzorgsituatie met een medische indicatie. Met de pré-mantelzorgwoningn loop je in feite vooruit op die toekomstige mantelzorgrelatie. En dat vindt de gemeente een goede ontwikkeling. Gemeenten in de omgeving, zoals Loon op Zand en Goirle, kennen ook al een soortgelijke regelingen.

 

 

 

 

Reacties