Sportpark De Biezen wordt aangepast voor de toekomst

Foto:

De aanleg van een tweede kunstgrasveld en een nieuw hybrideveld (een mix van natuurgras en kunstgras). Dat is een van de mogelijke oplossingen om een eind te maken aan het capaciteitsprobleem van VV Dongen op sportpark De Biezen. Daarnaast wordt de toplaag van het huidige kunstgrasveld vervangen, zodat dat veld weer maximaal benut kan worden.

De capaciteitsproblemen bij VV Dongen zijn niet nieuw en al vaker onderwerp van discussie geweest in de Dongense gemeenteraad. Verhuizing naar een nieuwe accommodatie aan de Noorderlaan wees de vereniging enkele jaren geleden af. VV Dongen blijft nu op de huidige locatie; het sportpark wordt zodanig aangepast dat de vereniging weer een hele tijd vooruitkan.

Door: Bernadette Klerx

Hybride velden
Dat er een capaciteitsprobleem is, staat niet ter discussie. Op dit moment komt de vereniging al 1 wedstrijdveld tekort. Onderzoek heeft uitgewezen dat naast het bestaande kunstgrasveld nog twee velden geschikt gemaakt moeten worden als wedstrijdveld. De manier waarop kan variëren: upgraden van trainingsvelden tot wedstrijdveld, ombouwen van natuurgrasveld naar kunstgras- of hybridevelden. Dit laatste type is vrij nieuw en bestaat uit een kunsgrasmat met een losse structuur. Daar tussendoor kan dan natuurgras groeien. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft in een rapport diverse scenario’s voor de toekomst aangedragen.

Toename damesvoetbal, zaterdag populaire wedstrijddag
VV Dongen heeft zijn voorkeur al uitgesproken. In dat scenario wordt één veld omgebouwd van natuurgrasveld naar hybrideveld; en één natuurgrasveld naar kunstgrasveld. De vereniging denkt hiermee klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen zoals de toename van dames- en meisjesvoetbal en een verschuivng van de zondag naar de zaterdag als favoriete wedstrijddag .  Toch laat de gemeente alle scenario’s uitwerken en financieel doorrekenen en niet alleen de vorokeur van VV Dongen. ‘Dat kost wel meer tijd, maar groot voordeel is dat je dan wel een goede vergelijking kunt maken tussen de voor-en nadelen van de diverse scenario’s’, laat het College weten in een informatiebrief aan de raad.

Bron: Newae

Bal bij gemeenteraad
De bal komt nu weer bij de gemeenteraad te liggen. Die moet een besluit gaan nemen over de uiteindelijke oplossing. En dat wordt nog een lastige opgave, want de oplossing mag de gemeente geen extra geld kosten: welk scenario er straks ook uitrolt, het geld moet gevonden worden in de bestaande begroting. ‘Of dat gaat lukken is nog maar de vraag’, houdt het Ccollege al een slag om de arm. De jaarlijkse exploitatiekosten van de verschillende scenario’s variëren van € 116.000 tot € 157.000 volgens een raming van het onderzoeksbureau. Voor de behandeling van de begroting voor 2022 moet de gemeenteraads in ieder geval knopen doorhakken.

Nieuwe toplaag kunstgras
Los van deze ontwikkelingen staat de vervanging van de toplaag van het bestaande kunstgrasveld. Die toplaag wordt sowieso vervangen, want de raad had al € 450.000 in de begroting gereserveerd voor totale vervanging van het kunstgrasveld. Dat bedrag hoeft in ieder geval al niet helemaal gebruikt te worden, want onderzoek heeft uitgewezen dat het voldoende is als alleen de de toplaag wordt vervangen. En dat is goedkoper. Het geld dat overblijft, vloeit nu terug naar de algemene middelen, zo had de gemeenteraad vorig jaar besloten.

 

Reacties