Meer keuzevrijheid: natuurbegraven wordt mogelijk

Foto: Pixabay License/Pexels

Inwoners krijgen meer keuzevrijheid en mogelijkheden voor begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Dongen en ’s Gravenmoer. Het College van Burgemeester en Wethouders hoopt daarmee beter aan te sluiten op de trends en wensen in de samenleving en meer maatwerk te kunnen leveren.

Zo worden de regels omtrent het verstrooien van as verruimd, komt er een ruimere keuze in soorten graven, en vervallen de vaste tijdstippen voor begrafenissen. Eerder sprak de gemeenteraad zich al uit over vernieuwingen op de begraafplaatsen. Het College heeft die wensen inmiddels verwerkt in een nieuwe verordening. Die is de komende week onderwerp van gesprek in de gemeenteraad.

Door: Bernadette Klerx

Natuurbegraven
De mogelijkheden voor as uitstrooien worden verruimd. Was het eerst alleen mogelijk as uit te strooien op het strooiveld, straks mag dat ook voortaan ook op een graf, als nabestaanden dat willen. Een andere belangrijke wijziging is dat begraafplaats De Kremer wordt ingedeeld in vakken waar verschillende regels kunnen gelden en waar dus ook verschillende manier van begraven mogelijk zijn. Het College denkt daarbij aan aparte gedeeltes voor bijvoorbeeld natuurbegraven, Islamitisch begraven, budget begraven of juist luxe begraven. Iedereen kan op die manier kiezen voor de manier die het best bij hem past. ‘En het voorkomt ook dat het aanzicht van de begraafplaats rommelig wordt’, is de mening van het College. Op dit moment is al een voorstel in ontwikkeling om op een gedeelte van begraafplaats de Kremer natuurbegraven mogelijk te maken.

De vaste tijdstippen voor begraven worden losgelaten. Tot nu toe waren er vaste tijdstippen om te voorkomen dat er twee begrafenissen tegelijkertijd plaats zouden vinden. ‘Maar in de praktijk sloten die vaste tijdstippen niet altijd aan op de tijden van de uitvaart, waardoor begrafenisstoeten regelmatig niet op het afgesproken tijdstip op de begraafplaats aan kwamen’, laat het College weten. Daarom worden in de nieuwe regeling die vaste tijden dus losgelaten.
Daarnaast stelt het College voor om de regelingen rondom grafrechten en overschrijving daarvan te versimpelen.

Oude graven als verbinding met het verleden
Het aangezicht van de begraafplaatsen is een ander aandachtspunt. Dat moet in ieder geval aanzienlijk verbeterd worden, onder meer door nieuwe beplanting op ‘lege stukken’. Opvallend daarbij is dat het College in wil zetten op instandhouden van oude graven. En dat hoopt ze te bereiken door na 40 jaar nog maar een klein bedrag voor verlenging van grafrechten in rekening te brengen. Het College wil de oude graven graag behouden ‘om de verbinding met het verleden in stand te houden.’ ‘Een begraafplaats dient niet alleen om het graf van een overleden dierbare bezoeken of als een plek voor bezinning, het is ook een verbinding met het verleden. Op de begraafplaatsen vind je bijna letterlijk het Dongens DNA’, is de mening van het College.

 

Reacties