Minder inkomen door corona? TONK regeling biedt steun

Foto: Pixabay License/Chronomarchie

Hebt u minder inkomsten door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor noodzakelijke kosten niet meer betalen? De TONK regeling is er om Dongenaren te ondersteunen die door corona hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. En dat geldt dus niet alleen voor ondernemers.

Wat is de TONK?
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn ze hun baan kwijtgeraakt of kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Met veel minder inkomen is het lastig om de vaste woonlasten te betalen. Daarom is er de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. TONK is een nieuwe overheidsregeling die door de gemeente wordt uitgevoerd en is een vorm van bijzondere bijstand.

Voorwaarden
De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten
  • uw beschikbare middelen
  • uw inkomen
  • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

U krijgt de TONK-uitkering maximaal 6 maanden: (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Korter kan ook.

Aanvragen
U kunt de TONK tot en met juni online aanvragen via www.dongen.nl/tonk. Vul het digitaal aanvraagformulier in en stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee. Dit zijn een kopie van uw bankpasje, overzicht van uw inkomen en van uw eventuele partner, kopie maandelijkse betaling hypotheek of huur en een overzicht vaste lasten. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Schulden
Heeft u schulden? Of bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Bij de gemeente Dongen is een regievoerder schuldhulpverlening werkzaam. De regievoerder schuldhulpverlening geeft advies en tips en kan u in contact brengen met instanties die u kunnen helpen. U kunt contact opnemen met de gemeente via 14 0162 of een mail sturen naar [email protected] De regievoerder schuldhulpverlening neemt dan contact met u op.

Reacties