Lokaal preventieakkoord voor een gezond Dongen

Foto: Pixabay License/Anemone123

De gemeente Dongen gaat samen met inwoners aan de slag voor een betere gezondheid van de inwoners van de gemeente. Aan de hand van een lokaal preventieakkoord worden plannen gemaakt om de gezondheid van alle inwoners van de gemeente te bevorderen. Zo gaan we samen voor een gezond leven in Dongen.

Preventieakkoord
De gemeente Dongen nodigt inwoners uit mee te denken over de invulling van het preventieakkoord. Het akkoord richt zich vooral op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en op het bevorderen van de mentale gezondheid. Binnen het akkoord worden speerpunten en activiteiten voor de komende 3 jaar afgesproken door betrokken Dongense partijen. Deze activiteiten kunnen met budget van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport worden opgezet en uitgevoerd.

Samen werken aan gezondheid
Gemeenten kunnen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten een formateur aanstellen. In Dongen wordt deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervuld door Sandra Heerius. Zij heeft in de afgelopen periode al verschillende organisaties en professionals in Dongen gesproken. Bij de ontwikkeling van het akkoord worden professionals en inwoners zoveel mogelijk betrokken. Uiteindelijk moeten we namelijk samen werken aan onze gezondheid.

Denk mee
De gemeente sluit graag aan op activiteiten die er al zijn of ideeën die al leven rondom dit thema. Via www.samen.dongen.nl kunt u op de verschillende thema’s aangeven wat volgens u nodig is in de gemeente Dongen om de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Reacties