Coronasteun houdt sociaal-culturele verenigingen op de been

Foto: CC0 Creative Commons

De gemeente Dongen heeft voor bijna € 130.000 coronasteun uitgekeerd aan Dongense verenigingen die door corona aantoonbaar inkomsten zijn misgelopen of hogere kosten hebben moeten maken. Dat geld komt van het Rijk, dat die financiële hulp speciaal voor dit doel beschikbaar heeft gesteld aan de gemeentes.

D66 stelde er gisteren in de raadsvergadering vragen over. De partij wilde weten welke sociale- culturele organisaties ondersteuning hebben aangevraagd en gekregen en om hoeveel geld het gaat.

Door: Bernadette Klerx

Daar kon wethouder René Jansen wel inzicht in geven. De steun was bedoeld voor alle verenigingen en stichtingen die door de gemeente gesubsidieerd worden en hun inkomsten door corona drastisch zagen dalen. Zij konden een aanvraag indienen. ‘Er zijn in totaal zes aanvragen ingediend, die verdeeld waren over drie verschillende sociaal-culturele clusters’, meldde de wethouder.

Voor het cluster buurt- en dorpshuizen was € 20.000 steun beschikbaar. Het ’s Gravenmoerse dorpshuis De Geubel heeft daarvan € 5.000 gekregen. In het cluster vrijwilligerswerk jeugd kreeg scouting Laurentius een bijdrage van € 5.600. Voor dit cluster was € 11.000 beschikbaar. Voor het cluster cultuur was € 151.000 beschikbaar en daarvan is € 117.000 uitgekeerd aan drie verenigingen: Koninklijke Muziekvereniging Dongen, museum De Looierij en het Kunstpodium.

In het potje coronasteun zit dus nu nog ruim € 54.000. ‘Onze volgende stap is nu dat we even de meicirculaire afwachten voordat we gaan bekijken hoe we het resterende bedrag gaan verdelen. Dan hebben we tenminste een actueel beeld van waar iedereen staat als gevolg van corona en kunnen we beter inspelen op de actuele situatie ’, legde Jansen uit. In de meicirculaire informeert het Rijk de gemeentes over hoeveel geld ze uit het gemeentefonds krijgen, een belangrijke inkomstenbron voor gemeentes.

Eerder besloot de gemeente al om de huur (gedeeltelijk) kwijt te schelden van de amateursportverenigingen die in de laatste drie maanden van vorig jaar geen gebruik konden maken van hun accommodaties. Hierdoor zijn voor hen belangrijke inkomsten weggevallen, zoals kantineomzet en inkomsten van toernooien’, vindt het College.

 

Reacties