Ingezonden: D66 Dongen en D66 Noord-Brabant trekken samen op in dossier 380 kV

Foto: Pixabay License/NickyPe

Ingezonden door D66 Dongen

D66 Dongen en D66 Noord-Brabant trekken samen op in dossier 380 kV
Over de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg wordt al jaren gesproken. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook provinciaal en landelijk. De fractie van D66 Dongen ziet de noodzaak en toegevoegde waarde van deze nieuwe verbinding. Niet alleen om ervoor te zorgen dat duurzame energie van Zeeland naar Brabant kan worden getransporteerd, maar zeker ook om de forse ambities in onze eigen REKS (Regionale Energie- en KlimaatStrategie) waar te kunnen maken. Alle zon- en windprojecten in onze regio vragen om een goed netwerk zodat de nieuwe projecten ook daadwerkelijk op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden.

Wel hechten wij veel waarde aan het creëren van een breed draagvlak bij de Dongense inwoners. Dit draagvlak kan onder meer gevonden worden door goed te luisteren naar de ideeën en plannen van omwonenden en belanghebbenden. Daarom staan wij als D66 Dongen achter de compenserende en verzachtende maatregelen die worden voorgesteld door onder andere de Bewonersgroep ’s Gravenmoer en de Dorpsraad Klein Dongen – Vaart. Deze plannen kunnen bovendien rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.
Helaas zijn deze plannen niet meegenomen in het zogenaamde landschappelijk inpassingsplan. Hierin wordt uitgewerkt hoe de nieuwe hoogspanningsverbinding in het huidige landschap wordt opgenomen. Maar ook is in zo’n plan ruimte voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Wat ons betreft is dit een gemiste kans.

Daarom hebben wij onze Noord-Brabantse D66 fractie gevraagd in de Provinciale Staten een amendement in te dienen wat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat oproept om de landschappelijke inpassing in zorgvuldig en intensief overleg met bewonersgroepen vorm te geven. Dit amendement is twee weken geleden in meerderheid aangenomen. Daarnaast hebben wij tijdens de raadsvergadering in Dongen afgelopen donderdag een amendement ingediend met dezelfde boodschap: luister voor de landschappelijke inpassing goed naar de ideeën van omwonenden! In Dongen gaat het dus om de plannen die de Bewonersgroep ’s Gravenmoer en de Dorpsraad Klein Dongen – Vaart hebben uitgewerkt.
Dit amendement werd door de voltallige raad ondersteund. Zo geven wij een duidelijk en gezamenlijk signaal af vanuit de gemeente én provincie richting het Rijk.

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong, raadslid D66

Joeri de Jong

[email protected]
dongen.d66.nl/

Reacties