CDA: “College was te afwachtend in kwestie 380 kV”

Foto:

In een ingezonden artikel toont het CDA Dongen-’s Gravenmoer zich kritisch op het College van B & W in de kwestie rondom de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV die rakelings langs het dorp ’s Gravenmoer gepland is.

Ingezonden door CDA Dongen-’s Gravenmoer

CDA steunt inzet voor landschappelijke verbetering 380 kV lijn ’s Gravenmoer en dringt aan op de ‘knik-variant’.

Er komt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele tot Tilburg, en dat heeft grote gevolgen voor de inwoners van ‘s Gravenmoer. De voltallige raad heeft in mei 2019 aangedrongen op een ‘knikvariant’ bij ‘s Gravenmoer, omdat deze variant veel minder impact heeft voor de inwoners van ‘s Gravenmoer. Afgelopen 15 april werd dit onderwerp opnieuw besproken in de raadsvergadering, vanwege de mogelijkheid een gezamenlijke reactie namens college en raad aan het ministerie te sturen.

De rol van het college
Wij betreuren het dat het College in het voortraject te afwachtend was naar zowel het Ministerie als naar Tennet en onvoldoende de belangen van de inwoners heeft behartigd om de knik-variant te realiseren. Dit resulteerde erin dat de knik-variant door het Ministerie is afgewezen, en daarvoor in de plaats komt een snelweg van hoogspanningsmasten rakelings langs het dorp. Dit heeft een grote impact op het beeld van en het wonen in ’s Gravenmoer. De enige reden was dat deze knik-variant duurder was, maar helaas was er van een financiële onderbouwing geen sprake. Aan de inzet van de Dorpsraad en de Bewonersgroep van ’s Gravenmoer heeft het niet gelegen, hun inzet is juist vanaf het begin zeer groot geweest.

Is het spel al gespeeld?
Moet ’s Gravenmoer zich er nu bij neerleggen? De kans is niet groot, maar het spel is pas verloren als het spel is gespeeld. Het komt regelmatig voor dat grote projecten vanuit het Rijk uiteindelijk niet doorgaan, of dat er een alternatief plan komt, of een separate schadeloosstelling. Het duidelijk kenbaar maken van het ongenoegen over dit tracé kan uiteindelijk meehelpen voor ’s Gravenmoer.

Het moment om dit kenbaar te maken is uiterlijk op 22 april aanstaande. De gemeente Dongen mag aangeven wat zij willen veranderen aan het plan. Dit is dus het moment om een stevig standpunt namens de gemeente Dongen over te brengen aan het Ministerie. Dat is dan ook de reden dat het CDA, samen met D66 en de Ouderenpartij, middels een amendement het College wilde verzoeken om de voorkeur voor de knik-variant te benadrukken. De Volkspartij Dongen, VVD en de PvdA steunden dit niet omdat ze hun verlies al hebben geaccepteerd. Daardoor komt het standpunt niet bij het Ministerie terecht en kan dat mogelijk een negatieve impact hebben op de schadeloosstelling en compensatie richting ’s Gravenmoer.

Complimenten voor de inzet van de bewonersgroep en de dorpsraad
Het werk van de bewonersgroep en de dorpsraad voor dit tracé is van uitzonderlijk goede kwaliteit. Ze doen er alles aan om schadeloosstelling van ’s Gravenmoer te bewerkstelligen. Hierbij hebben ze gekeken naar de landschappelijke inpassing en compensatie passend bij het dorp. Zo hebben ze een voorstel voor de herinrichting van het Molenvaartje. De gehele gemeenteraad heeft aangegeven dat het plan van de bewonersgroep moet worden voorgesteld aan het Ministerie.
Gaat dit plan van de bewonersgroep er ook daadwerkelijk komen? Hoewel de contacten naar het Ministerie en Tennet niet succesvol, en daadkrachtig genoeg, waren in het verleden heeft de wethouder toegezegd stevig op te treden naar deze partijen en om nu echt op te komen voor de belangen van ’s Gravenmoer. Een stevige lobby is essentieel, het geluid van ’s Gravenmoer moet gehoord worden in Den Haag. De wethouder speelt een sleutelrol en de inzet is hoog.
Meer weten? Of wilt u reactie geven? Mail [email protected] of App +31 6 200 402 95


Advertentie

Reacties