Gemeente gaat verder met preventieve bestrijding rups

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Inmiddels is het jaarlijks terugkerend bekend fenomeen: de eikenprocessierups. De eikenprocessierups gaat niet meer weg uit Nederland. Ook in Dongen vinden de vlinders hun weg naar de eiken.

De gemeente is al gestart met de preventieve maatregelen om de overlast van de rupsen zoveel mogelijk te beperken. In de zomer zetten we in op bestrijding van de nesten. Dit doen we in samenwerking met onze partners (Brouwers Groenaannemers en Storix). Hierdoor wordt de overlast hopelijk zoveel mogelijk beperkt.
De rupsen vormen ieder jaar nesten op plaatsen waar dit niet gewenst is. Toch is het in standhouden van een gezonde, maar heel kleine populatie eikenprocessierups noodzakelijk om een plaag te voorkomen. Daarom is het belangrijke om de biodiversiteit op peil te houden, natuurlijke vijanden de ruimte en voedsel te geven en in te grijpen als er nesten vormen op plekken waar ze veel overlast geven.

Evaluatie 2020
De eikenprocessierups heeft in de gemeente Dongen in de lente/zomer van 2020 minder overlast veroorzaakt dan in 2019. Er waren veel minder rupsen en de preventieve bestrijding heeft gewerkt. De weersomstandigheden waren ook gunstiger dan in 2019: het heeft minder hard gewaaid in de maanden dat de rups actief is. Daarbij waren er nauwelijks evenementen waardoor er ook minder mensen in de gebieden waren waar nesten aangetroffen zijn. Het beeld in Dongen is vergelijkbaar met de rest van Nederland.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Aantallen
In totaal staan er in de gemeente Dongen 5095 eikenbomen. In 2020 zaten in 284 eikenbomen eikenprocessierupsen. Dat is 5,6% van het totale eikenbestand. De meeste rupsennesten waren te vinden in De Bergen, de omgeving van zwembad de Vennen, de Kanovijver en het Trimbos. Het specialistenteam Boomverzorging van de gemeente Dongen heeft tijdens de rupsen-periode wekelijks monitoring en digitale registratie uitgevoerd. Deze digitale registratie was in 2020 nieuw. De aannemer kon hierdoor gemakkelijker gericht bestrijden, omdat er precies aangegeven staat in welke bo(o)m(en) er eikenprocessierupsennesten zitten. In totaal zijn er 25 meldingen binnengekomen. In 2019 waren dit er 125. Alle meldingen zijn naar wens afgehandeld.

Wat doet de gemeente dit jaar?
Er is helaas geen enkele manier om de overlast van de eikenprocessierups helemaal weg te nemen. Wel zorgen maatregelen erover dat de plaag en overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. We vormen gazonstroken om tot kruidenberm waardoor we een voedingsplek creëren voor de natuurlijke vijanden, zoals insecten, vogels, vleermuizen. We hangen dit jaar 50 mezenkasten op, daarmee hangen er in Dongen 150 mezenkasten. Dit voorjaar worden er nog 10 vleermuizenkasten aangebracht om de populatie van vleermuizen te stimuleren. In totaal hangen er dan 25 vleermuiskasten in Dongen. In de wijk De Biezen zetten we de pilot voort om delen van grote gazons niet meer te maaien. Daardoor ontwikkelen deze gazons zich als kruidenrijke grasstroken. Dit is om de biodiversiteit te stimuleren. We gaan ook andere wijken betrekken om meer biodiversiteit te ontwikkelen in de woonomgeving. De pilot ‘natuurlijke vijanden’, waarbij de sluipvliegen- en wespen eitjes leggen in de larven van de rupsen wordt structureel voortgezet.

Geen preventieve bespuiting
De preventieve maatregelen die in 2019 en 2020 zijn uitgevoerd hebben goed gewerkt. Zo blijkt uit onderzoek dat in 60%-70% van de rupsen-larven die zijn aangetroffen de sluipvlieg en sluipwesp de larf opgegeten te hebben. Ook is in maart steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de ei-legsels in eikenbomen. Er werd maar één ei-legsel aangetroffen. Op basis van deze bevindingen is besloten dat de gemeente dit jaar geen bomen preventief bespuit. Dit wordt wel gedaan door Rijkswaterstaat aan de bomen die eigendom van Rijkswaterstaat zijn en aan het Wilhelminakanaal staan

Reacties