Campagne Burgerzonnepark Tichelrijt loopt uitstekend

Foto: Pix4Profs/Jan Stads

De aanleg van het Burgerzonnepark Tichelrijt 3 Dongen vordert gestaag. De opbrengst van het zonnepark wordt 11.325 MWh per jaar. Genoeg om 3.500 huishoudens van stroom te voorzien. Inwoners en ondernemers profiteren volop mee. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij heeft het plan na enige tijd ook de aandelen over te dragen aan de inwoners en ondernemers van Dongen.

Hoe inschrijven?
Om de gegevens van de inschrijver veilig te verwerken, is het nodig om een account aan te maken. Je kunt dan direct inschrijven op Ticheldelen en tijdens het inschrijven je keuzes maken. Je kunt dan steeds informatie opvragen. Alle informatie is en blijft beschikbaar op www.zonneparktichelrijt.nl. Het account blijft beschikbaar om je gegevens in te zien en eventueel aan te passen.

Kan ik inschrijven voor iemand anders?
Er blijkt bij veel inwoners en ondernemers behoefte te bestaan aan het inschrijven op Ticheldelen voor (klein)kinderen, familieleden of werknemers. Dat is natuurlijk mogelijk. Je kunt inschrijven op het aantal Ticheldelen dat je wilt geven. Als je betaald hebt via de aangegeven bankrekening, kun je contact opnemen met Energie Dongen, om een deel of alle Ticheldelen op andermans naam te zetten. Ook is het mogelijk om de jaarlijkse opbrengsten op andermans bankrekening te laten storten.

Tichelrijt en Ticheldeel
De geschiedenis van Tichelrijt gaat terug tot in de middeleeuwen. Tichel komt van ‘tichelrie’, dat bekent ‘steenbakkerij’ en ‘rijt’ betekent ‘kleine waterloop’. Er werden hier dus stenen of tegels gebakken in steenovens (vandaar de Steenovensebaan) en ‘rijt’ is bewaard gebleven in de naam Rijen. We zetten dus de geschiedenis voort door de naam in de obligaties (Ticheldelen) op te nemen.

Genoeg Ticheldelen voor iedereen?
Om te voorkomen dat inschrijvers niet kunnen deelnemen, vindt na de inschrijvingsperiode persoonlijke toekenning plaats. Bij te weinig beschikbare Ticheldelen vindt herverdeling plaats. Iedere inschrijver krijgt het aantal naar rato toegewezen, waarop hij heeft ingeschreven. Dit is overeenkomstig het uitgangspunt, dat zo veel mogelijk inwoners en ondernemers kunnen deelnemen.

Inschrijving tot en met 19 april 2021
Via de website www.zonneparktichelrijt.nl kan je inschrijven op Ticheldelen (de echt Dongense naam voor deze obligaties). Hier is ook alle informatie beschikbaar en een team van Energie Dongen staat klaar om vragen te beantwoorden.

Contact: [email protected]

Een samenwerking tussen

Reacties