Het Zonnepark wordt zichtbaar, grote vraag naar Ticheldelen

Jeroen de Kok - wethouder René Jansen- Sijtze Brandsma leggen eerste zonnepaneel.
Foto: Pix4Profs/Jan Stads

De aanleg van het Burgerzonnepark Tichelrijt 3 Dongen is begonnen. De zonnepanelen worden stevig bevestigd op metalen schroefpalen die met kleine machines voor een groot deel al aangebracht zijn.  De zonnepanelen worden geplaatst op Tichelrijt 3, oorspronkelijk bedoeld als industrieterrein. Op meer dan 7.000 Ticheldelen is in deze nog korte periode al ingeschreven.

Duurzaamheid altijd uitgangspunt
Duurzaamheid is altijd het uitgangspunt, ook bij zo veel zonnepanelen voor Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart. Onder de zonnepanelen blijft de waterhuishouding, flora en fauna zo veel mogelijk gespaard. Voor een landschappelijke inrichting in en rondom het Burgerzonnepark worden extra, duurzame voorzieningen verzorgd.

Leerlingen dragen daadwerkelijk bij aan duurzame omgeving
“Ik kreeg het belang van de natuur als kleine jongen op de boerderij met de paplepel ingegoten en het duurde niet lang voordat ik mezelf echt ging verdiepen in het milieu”, vertelt Jens van Dongen, leerling van het Cambreurcollege. Met een humorvolle, maar wel serieuze opmerking voegt hij hieraan toe: “Eerst investeert deze gedreven en veelbelovende wetenschapper in spé graag in een duurzaam Dongen. Net als vele leeftijdsgenoten trouwens.” Voorgangers van Jens studeerden al af op een draaiende turbodynamo in de Donge. De commissaris van de Koning nam dit ontwerp met veel belangstelling in ontvangst. In Dongen zoeken we mogelijkheden om dit ontwerp te gaan realiseren.

Informatiepunt
Energie Dongen verzorgt communicatie, administratie en registratie. Iedereen kan contact opnemen met het Energieloket Dongen in de Cammeleur. Een groot burgerinitiatief speciaal voor inwoners en bedrijven in de gemeente Dongen wordt nu realiteit. Iedereen wonend of gevestigd in de gemeente Dongen kan al vanaf € 50,- deelnemen. Door in te schrijven op Ticheldelen ontvang je een uitstekende vergoeding per jaar uitbetaald. Inschrijving tot en met 19 april 2021

Via de website www.zonneparktichelrijt.nl kan je inschrijven op Ticheldelen (de echt Dongense naam voor deze obligaties). Hier is ook alle informatie beschikbaar en een team van Energie Dongen staat klaar om vragen te beantwoorden.

Contact: [email protected]

Reacties