Raad bezorgd over werkdruk bij gemeente

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De raad maakt zich zorgen over de werkdruk bij de gemeente. Dat bleek gisteren bij de bespreking van het voorstel om een aantal taken en opdrachten uit te stellen.

Bij de behandeling van de begoting voor 2021 had de gemeenteraad het College via moties met een kleine 30 opdrachten opgezadeld. Maar met het huidige personeelsbestand en de coronacrisis lukt het niet om al die opdrachten binnen de gestelde termijn uit te voeren. En daar had de raad alle begrip voor, maar ze gaf het College ook een duidelijke waarschuwing mee. ‘Als die werkdruk ook mede het gevolg is van de bezuiniging die twee jaar geleden is doorgevoerd, dan moeten we toch eens kijken of we toen wel de juiste keuze hebben gemaakt. Laat het ons weten als dat het geval is, was de dringende oproep van met name CDA en D66.

Door: Bernadette Klerx

Werkdruk: het begint te knellen
Twee jaar geleden kreeg de gemeentelijke organisatie de opdracht om € 900.000 te bezuinigen om het miljoenentekort op de begroting terug te dringen. Er is toen volop ‘gesneden’ in de organisatie en dat heeft 12 banen gekost. ,Kort daarna diende zich de coronacrisis aan met alle gevolgen vandien. ‘ Onze organisatie staat als gevolg van de Covid-19 uitbraak en de maatregelen om die uitbraak te beteugelen onder druk. We zijn nu op een punt gekomen waarop de druk op een aantal plekken in de organisatie te hoog wordt. De grootste druk ligt bij de teams Maatschappelijk Beleid, Communicatie, Toezicht en Openbare Orde . Daarnaast begint het thuiswerken, de extra taken in verband met corona, en de gevolgen van de Coronamaatregelen zoals thuisonderwijs en opvang van kinderen, te knellen’, zo schetste burgemeester Starmans de huidige situatie.

Pauzestand
En dat leidt ertoe dat sommige opdrachten even op de pauzestand gezet moeten worden. Zo wordt de herziening van het nieuwe subsidieprogramma met een jaar uitgesteld, net als het preventie- en handhavingsplan welzijns- en jongerenwerk. Nieuwe gesprekken over privatisering van sportverenigingen worden dit jaar niet meer opgepakt, want die gesprekken kosten veel tijd; tijd die nu beter gebruikt kan worden. Verder denkt het College erover om de businesscase Armoedebestrijding en de voorbereidingen voor het nieuwe IKC De Biezen uit te stellen.

Piepen en kraken
De raad had alle begrip voor de moeilijke situatie en was ook niet echt verrast. Maar toch waren de zorgen nog niet bij alle partijen weg. Gaat het hier alleen om de extra werkdruk vanwege corona, of gaat het om een structureel probleem. Is de werkdruk ook zonder Corona te hoog’, vroegen Marieke Schouten ( D66) en Annemarie van Eenennaam( CDA) zich af. Burgemeester Starmans: ‘Je ziet dat de bezuiniging van € 900.000 druk geeft op de organisatie; daarnaast hebben we een aantal vacatures die moeilijk te vervullen zijn en dan komt corona er ook nog bovenop. Het is dus een opeenstapeling van interne en externe factoren.’

Voor VVD-raadslid Pieter Brooijmans aanleiding om op te merken dat ‘je bij zo’n forse bezuiniging eigenlijk wel kunt bedenken dat het gaat piepen en kraken’. En dat was voor het CDA en D66 weer reden om de helpende hand aan te reiken. ‘Als het echt te veel gaat piepen en kraken, laat het ons dan weten, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken’. De burgemeester was zichtbaar blij met de woorden en steun vanuit de gemeenteraad. ‘ We komen zeker bij u terug als straks blijkt dat het snijden in het personeelsbestand misschien wel iets te hard is geweest. ‘

 

 

 

 

 

Reacties