Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Foto:

In de gemeente Dongen wordt vanaf 1 maart seismisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt in de komende periode onderzoek gedaan naar aardwarmte in de ondergrond. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen.

Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

Onderzoek aardwarmte
Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid. Aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen gebracht naar de afnemers, zoals huishoudens, kantoren, glastuin en lichte industrie. De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die steeds opnieuw benut kan worden. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland). De Rijksoverheid heeft EBN opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren omdat aardwarmte mogelijk een bijdrage kan leveren aan de energietransitie.

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Er is een filmpje (zie hierboven) gemaakt waarin het werk dat in deze gemeente wordt uitgevoerd, wordt toegelicht.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?
Kijk op de website van SCAN voor meer informatie. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.

Reacties

Cookieinstellingen