‘Dongen mag best meer trots zijn op zichzelf’

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ze kwam in 2011 voor het eerst naar Dongen als wethouder voor de opgestapte René Roovers, werd na de verkiezingen van 2014 wethouder van Waalre om vervolgens een klein jaar later weer terug te keren in Dongen als burgemeester.

Marina Starmans is afgelopen woensdag in het provinciehuis in Den Bosch officieel herbenoemd tot burgemeester van Dongen. Ondanks alle coronabeperkingen werd het toch een feestelijke dag. ‘Ik ben enorm verwend die dag. Ik heb heel veel bloemen gehad en heel veel lieve berichten gekregen van zowel inwoners als uit de politiek. Het was echt een warme, fijne dag met herinneringen die ik altijd bij me zal blijven dragen’, zegt ze nog nagenietend. Aan de vooravond van een nieuwe periode van nog eens zes jaar, blikken we met onze burgemeester terug op de afgelopen jaren en kijken we vooruit naar de toekomst.

Door: Bernadette Klerx

Dongen was je eerste gemeente als burgemeester. Wanneer was het moment dat je besloot om burgemeester te willen worden?
‘Ik ben 9 jaar wethouder geweest in 3 verschillende gemeentes. Maar in de loop van die jaren merkte ik bij mezelf dat ik meer een bestuurder ben dan een politicus. Het bedrijven van politiek, het politieke spel, dat past niet zo bij mij. Ik ben liever bezig met de inhoud, de verbinding, het samen vooruitgaan.’

Is het burgemeesterschap wat je ervan verwacht had? Wat zijn de leuke dingen, en de minder leuke?
Als wethouder heb ik alle portefeuilles wel gehad en die had ik ook altijd wel redelijk snel onder de knie. Maar de portefeuille Veiligheid en Openbare Orde brengt mij nog steeds dagelijks verrassingen. Het is lastig om daar grip op te krijgen. Toch heb ik me dat onderwerp de afgelopen jaren goed eigen kunnen maken. Daarin heb ik veel nieuwe stappen kunnen zetten. Ik heb de afgelopen jaren ook veel energie gestoken in de strijd tegen ondermijning. Wat ik ook heel leuk vind, is dat je als burgemeester boven de politieke partijen staat. Dat je kunt coachen. Ik steek bijvoorbeeld ook veel energie in het coachen van de wethouders. Ik wil hen ruimte geven om het beleid tot een succes te maken. En één van de mooiste dingen is natuurlijk het contact met de inwoners, daar geniet ik dagelijks van.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Wat was een belangrijk hoogtepunt in de afgelopen zes jaar ?
In mijn eerste jaar als burgemeester vroeg de provincie ons om een toekomstvisie te schrijven. Dat kwam voor mij op een prachtig moment, net nadat ik begonnen was. We hebben toen heel veel informatie opgehaald via ons inwonerpanel en Dongense instellingen en bedrijven. Dat leverde een mooie basis op voor die toekomstvisie. Daar zijn ook de vijf pijlers uit voortgekomen, zoals Dongen Zorgt en Dongen Leeft. De manier waarop wij dat aangepakt en vormgegeven hebben met een boekje en een filmpje, heeft veel lof geoogst bij de provincie. Ook het Dongens DNA is een resultaat van die visie. De vijf pijlers staan nu ook vast in de begroting.

Over dat Dongens DNA gesproken. Wat is dat eigenlijk? Wat maakt Dongen zo speciaal?
Dongen is een fantastische gemeente, maar die mag echt wel wat meer ‘smoel’ hebben. We mogen best wat meer trots zijn op onszelf. Als je ziet wat wij allemaal hebben… En dat komt allemaal uit onze geschiedenis voort. De Broeders en Zusters hebben gezorgd voor goed onderwijs in Dongen en een zorgzame samenleving: goed voor elkaar, goed met elkaar. Die ambitie willen wij nu nog steeds hooghouden. Ook de Zomerspelen komen voort uit hun inspanningen en kijk eens wat dat voor groots evenement is. En dan de vele vrijwilligers, die elke keer klaar staan. Neem nou het Oranjeparkfestival; Dongen heeft met Koningsdag niet alleen een vrijmarkt, maar een compleet tweedaags festival met bands die in de rij staan om hier op te mogen treden en kijk eens naar Carnaval, Dongen heeft maar liefst 84 carnavalsverenigingen. En dan hebben we ook nog ongelooflijk veel innovatieve industrie binnen onze grenzen.
Ecco is bijvoorbeeld een hotspot op het gebied van de leerindustrie. Daar barst het van de innovaties.

 

 

Foto:JanStads/Pix4ProfsFoto: Jan Stads/Pix4Profs

Wat kunnen we de komende jaren voor Dongen verwachten. Waar ligt je focus?
De afgelopen 6 jaar heb ik me vooral gericht op het leggen van een goede toekomstbasis voor Dongen. Daar bouwen we de komende jaren stevig op door. Samen met onze verenigingen, ondernemers, partners gaan we door met investeren in een vitaal Dongen en we doen er alles aan om die vervelende corona-periode zo snel en zo goed mogelijk achter ons laten. Het is zo belangrijk voor de toegevoegde waarde van Dongen om steeds weer door te gaan met jezelf ontwikkelen en de lat steeds hoger te leggen. Dat geldt ook op het persoonlijk vlak. Ik ben net lid geworden van de VNG-commissie Europa en Internationaal met de portefeuille regionale samenwerking.

Heeft Dongen daar wat aan?
Jazeker, je krijgt meer inzicht in het landelijk beleid, je spreekt met veel bestuurders en je doet heel veel kennis op. Die kennis en contacten kan ik allemaal inzetten voor Dongen en dat zal ik ook zeker doen.

En verdere plannen?
We blijven werken aan gebiedspromotie, Dongen op de kaart zetten. Dat is de laatste tijd door corona wat op de achtergrond geraakt, maar dat blijft een constant aandachtspunt. Een heel vast omlijnd plan voor de toekomst heb ik liever niet. Want de dynamiek in de samenleving is ongelooflijk groot. Je zult constant je beleid moeten bijstellen, meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Kijk maar wat er nu gebeurt met corona. Dat dwingt ons alles weer bij te stellen. In zo’n snel veranderende samenleving wil ik graag de verbindende factor zijn.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Reacties