Statement Veiligheidsregio’s: “Carnaval wordt anders beleefd, maar wel volgens de coronaregels”

De optocht van 2020
Foto: Marie-Louise Jolie

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media over carnavalsfeesten in schuren en garages komen de Veiligheidsregio’s met een statement.

Carnaval volgens coronaregels
In diverse media is de afgelopen dagen een beeld geschetst dat Brabanders en Limburgers tijdens de aankomende carnavalsperiode de coronaregels aan de laars zouden lappen en in schuren en garages illegale feesten zouden gaan houden. Jorritsma, Mikkers en Weterings, de voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s komen daarom met het onderstaande statement inzake carnaval.

Statement van de Brabantse Veiligheidsregio’s
Statement voorzitters Jorritsma, Mikkers en Weterings inzake carnaval: ” Carnaval komt steeds dichterbij, en het risico van het coronavirus is nog alom aanwezig. 12 januari jl. hebben de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant al iets gezegd over carnaval 2021. Er gaat definitief een streep door. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. We lezen net als u in de media over de zorg van de carnavalsfederatie en verschillende carnavalsverenigingen. Wij hebben natuurlijk ook contact met deze partijen. Tegelijk zien we in onze regio’s een enorm begrip en bereidwilligheid om samen het coronavirus eronder te krijgen. Veel inwoners vinden het uiteraard jammer dat deze carnavalsdagen anders beleefd gaan worden dan voorgaande jaren.”

Enkele signalen
Het statement gaat verder: “We moeten voorkomen dat enkele signalen nu ineens alle aandacht krijgen. Ons beeld is namelijk dat veel carnavalsvierders carnaval thuis en in eigen huishouden zullen vieren. Met mogelijkheden die er dan zijn, zoals bijvoorbeeld een online aanbod via lokale televisie of carnavalsverenigingen. En volgens de corona- afspraken die we in Nederland op dat moment kennen. Wat we in Brabant doen, net als de rest van Nederland, is ons door deze coronaperiode heenslaan, met veerkracht en creativiteit.”

Maatregelenpakket voorjaarsvakantie
“Verder willen hierop nu niet vooruitlopen. Het kabinet moet nog besluiten over het maatregelenpakket dat in de voorjaarsvakantie van kracht is. Desalniettemin is onze boodschap nog net zo duidelijk als in januari. Deze maatregelen blijven nodig zodat we samen corona eronder gaan krijgen! Denk na, en organiseer niet een groot feest en ga er ook niet heen. Neem je verantwoordelijkheid. Ook in deze tijd. Zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen voluit carnaval kunnen vieren.”

Reacties