Gemeentelijke heffingen in twee jaar tijd met 23% gestegen

Foto: Pixabay License/Bru-nO

De gemeentelijke heffingen, waaronder de OZB en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffingen zijn de afgelopen jaren bij alle gemeenten in het land fors gestegen. In Dongen is dit jaar sprake van een stijging van 23% ten opzichte van het jaar 2019.

Dongenaren betalen in 2021 per inwoner gemiddeld zo’n 488 euro aan gemeentelijke heffingen. In 2019 was dat nog 396 euro, een stijging van ruim 23% dus. Grote boosdoeners zijn vooral de Onroerendezaakbelasting en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffingen. De belastingverordeningen in onze gemeente voor 2021 werden al door de raad ter vaststelling aangenomen.

De OZBĀ  voor woningen steeg de afgelopen twee jaar met iets meer dan 15%. Voor bedrijven was er sprake van een stijging van maar liefst ruim 50%. De reinigingsrechten en afvalstoffenheffingen stegen sinds 2019 in Dongen met ruim 40%. De stijging van de reinigingsheffingen komt door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier. Dit vertaalt zich in hogere tarieven van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten mogen niet meer opbrengen dan de bijbehorende taak of dienst kost.

Bron cijfers: centraal Bureau voor de Statistiek

Reacties