Raad blijft grote zorgen houden over toekomst Cammeleur

Foto:

De toekomst van De Cammeleur blijft in de gemeenteraad voor onrust zorgen. De raad maakt zich grote zorgen over het feit dat de beloofde toekomstvisie langer op zich laat wachten dan de bedoeling was.

Die toekomstvisie moest handvatten bieden om de Cammeleur financieel gezond te houden en de samenwerking tussen de partners te versterken. In april vorig jaar gingen de vier Cammeleurpartners (Donckhuys, Theek 5, ContourdeTwern en het Kunstpodium) aan de slag met deze problemen. Het toekomstplan zou in december vorig jaar klaar zijn. Maar het plan kwam er niet. In plaats daarvan lieten de partners de gemeente weten dat ze er samen niet uitkwamen; ze verschilden teveel met elkaar van mening over de problemen en de mogelijke oplossingen. En deze ontwikkeling baarde de raad grote zorgen.

Door: Bernadette Klerx

D66: pappen en nathouden
‘Wij maken ons grote zorgen’, zei D66-raadslid Joeri de Jong onomwonden. ‘Technisch gezien is de Cammeleur failliet. Alleen met subsidie en door voorschotten te geven, blijft de Cammeleur nu nog in leven. De partners komen er niet uit en laten het nu maar aan de gemeente over. Zag de gemeente dit niet aankomen? Nu duurt het weer langer en elke maand dat dit langer duurt, stroomt er geld uit bij de gemeente. Hoe lang gaan we nog door met pappen en nathouden?

Doorschuiven
VVD-raadslid Perry Wens was er niet over te spreken dat de Cammeleur-partners de opdracht terug haden gegeven aan de gemeente. ‘Daar zijn wij niet blij mee. Op deze manier wordt de hete aardappel steeds maar doorgeschoven en dat is niet goed.’

Externe hulp?
Ook het CDA zag de ontwikkelingen met lede ogen aan. Raadslid Annemarie van Eenennaam: ‘De exploitatie is niet rendabel te krijgen. En de partners komen er samen niet uit. Wij vragen ons af of de gekozen route wel daadkrachtig genoeg is geweest. Is het misschien toch nodig om hulp te vragen van externe deskundigen? Ja, ik weet dat dat geld kost, maar de problemen niet oplossen kost op de langere termijn misschien wel meer geld.’

‘We gaan dit succesvol afronden’
Wethouder René Jansen is er nog steeds van overtuigd dat er een goed toekomstplan komt. Alleen kan dat niet op heel korte termijn. De beperkingen in verband met corona maken het er niet gemakkelijker op. Jansen bestreed overigens dat er niet goed doorgepakt zou worden. ‘Wij hebben echt wel de regie gepakt en dat doen we nog steeds. Het is ook niet zo, dat we nu stil liggen, er gebeurt van alles. Ik betreur het ook dat de partners er samen niet uitgekomen zijn, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat we dit succesvol gaan afronden. Ik wil absoluut voor de zomervakantie een gedegen plan klaar hebben, dat financieel goed onderbouwd is.’

De wethouder zag wel wat in de suggestie van het CDA om eventueel externe deskundigheid in te schakelen. ‘Ik neem dat mee in de overwegingen. Als dat zinvol blijkt te zijn, is dat het overwegen zeker waard. Maar in principe ben ik er voorstander van om het intern op te lossen. Ik denk ook zeker dat we zelf een goed plan kunnen maken, een plan met een stevig fundament binnen de financiële kaders.’

 

Reacties