COVID vaccinatie: wie, wat, waar, wanneer?

Foto: Pixabay License/wir_sind_zwei

Vanaf morgen, woensdag 6 januari 2021, worden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus.

Vaccin
De eerste vaccinatie gebeurt met het coronavaccin van BioNTech/Pfizer. Het vaccin is op 21 december 2020 door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) goedgekeurd. Er komen centrale priklocaties waar met het BioNTech/Pfizer-vaccin wordt gevaccineerd. Het vaccin is verpakt in grote hoeveelheden en in een speciale verpakking. Daarom is het lastig om dit vaccin in kleine hoeveelheden te verspreiden naar bijvoorbeeld verpleeghuizen. Voor de vaccinaties zijn extra materialen ingekocht, zoals veiligheidsnaalden en speciale vriezers om het vaccin van BioNTech/Pfizer op min 75 graden te koelen.

Centrale priklocaties
Vanuit de opslag gaan de vaccins naar centrale priklocaties (ongeveer 30 in totaal), zorginstellingen en huisartsen. Het vaccineren tegen corona gaat op dezelfde manier als bijvoorbeeld de jaarlijkse griepprik. Hiervoor werkt het RIVM samen met huisartsen, de GGD’en, instellingen en ziekenhuizen. Later komen ook vaccins  van andere producenten beschikbaar, mits goedgekeurd door het EMA.

Volgorde van vaccineren
In onderstaande afbeelding is te zien hoe de overheid de volgorde van vaccinaties heeft uitgewerkt

Landelijk register RIVM
Het RIVM gaat gebruik maken van een landelijk registratiesysteem voor de COVID-19 vaccinatie. Dit register moet het RIVM in staat stellen de vaccinatiegraad landelijk te monitoren, aangezien dit bepalend is voor de landelijke maatregelen. Ook is dit register bedoeld voor de veiligheidsbewaking en monitoring van bijwerkingen, het snel handelen bij eventuele calamiteiten en het monitoren van de effectiviteit van vaccinatie. Omdat de verwachting is dat er verschillende typen vaccins worden ingezet, is het ook van belang om goed bij te houden wie met welk vaccin gevaccineerd is en tot welke doelgroep iemand behoort. Het is van groot belang dat deze gegevens zo compleet mogelijk zijn. Alleen dan kan de veiligheidsbewaking en monitoring van de vaccineffectiviteit en de vaccinatiegraad zorgvuldig gebeuren. Deze transparantie is van groot belang om de vaccinatiebereidheid zo hoog mogelijk te houden. In dit landelijke registeren worden alleen de minimale benodigde oproep- en vaccinatiegegevens bijgehouden, zoals wie, wanneer, welk vaccin heeft gekregen. Daarbij worden de privacy by design principes als uitgangspunt genomen. Daarom kan iedere gevaccineerde op de priklocatie aangeven of zij wel of niet opgenomen willen worden in het landelijke register.

Reacties