Afvalinzameling vanaf 1 januari: wat verandert er voor u?

Foto:

De afvalinzameling in de gemeente Dongen ondergaat stap voor stap een aantal veranderingen. De eerste aanpassing is afgelopen oktober al ingegaan: wekelijks wordt het PMD opgehaald. Vanaf 1 januari volgt een tweede stap: vanaf dan wordt nog maar één keer in de vier weken het restafval opgehaald.

Voor inwoners die gebruik maken van een ondergrondse container voor hun restafval wordt in 2021 het aantal inworpen naar 39 keer teruggebracht. In dit artikel leggen we uit wat er precies anders wordt, voor wie en waarom.

Niet iedere inwoner van Dongen heeft dezelfde manier van afvalinzameling. Er is een verschil tussen een laagbouwwoning en een hoogbouwwoning. En er zijn laagbouwwoningen die gebruik maken van verzamelcontainers voor hun restafval. Voor alle inwoners gaat er iets veranderen.

Wat verandert er voor u?
Laagbouw met containers aan huis
U heeft een container met een grijze deksel (restafval), een container met een groene deksel (gft) en een container met een blauwe deksel (papier). PMD verzamelt u in speciale plastic zakken.

Vanaf 1 januari 2021

  • Wordt uw restafval één keer in de vier weken opgehaald. Nu is dat nog één keer in de twee weken.
  • Blijft de inzameling van PMD, gft en papier zoals u nu gewend bent.

Laagbouw met verzamelcontainers voor restafval
U heeft een container met een groene deksel (gft) en een container met een blauwe deksel (papier). PMD verzamelt u in speciale plastic zakken. Restafval gooit u in een verzamelcontainer. Hiervoor krijgt u een aantal inworpen per jaar.

Vanaf 1 januari 2021

  • Wordt uw aantal inworpen teruggebracht naar 39 stuks.
  • Blijft de inzameling van PMD, gft en papier zoals u nu gewend bent

Hoogbouw
U maakt voor uw restafval gebruik van een verzamelcontainer en PMD verzamelt u in speciale plastic zakken. Voor het restafval krijgt u een aantal inworpen per jaar. U heeft geen gft-container. Papier gooit u in de (ondergrondse) verzamelcontainer.

In 2021

  • Wordt uw aantal inworpen teruggebracht naar 39 zodra er een gft-verzamelcontainer bij uw hoogbouwlocatie is geplaatst.
  • Kunt u gft scheiden en onbeperkt weggooien in een gft-verzamelcontainer.
  • Blijft de inzameling van PMD, gft en papier zoals u nu gewend bent.

Gft-proef bij hoogbouw
Inwoners van een hoogbouwwoning hebben nog geen aparte inzamelmogelijkheid voor gft. Gft staat voor groenten, fruit en tuinafval. Een groot deel van het restafval wat nu wordt opgehaald bestaat uit gft-afval. Dat is zonde, want als we dit goed scheiden, kunnen we er weer nieuwe grondstoffen van maken zoals compost en groen gas. Daarom starten we in de tweede week van januari met een proef waarbij we tien gft-verzamelcontainers plaatsen bij hoogbouwlocaties. In Dongen komen drie containers bij Dongepark, drie in de Rijnstraat, één in de Angerstraat/ Dahliastraat en één bij de Joncker Boschflat. In ‘s Gravenmoer komt er één aan de Kerkebosdreef en één in de ‘s Gravenhoven. In Klein-Dongen-Vaart komen geen gft-verzamelcontainers omdat daar geen hoogbouw staat. Alle inwoners die in hoogbouw wonen in de buurt van één van de tien proeflocaties krijgen in januari een gft-set cadeau. Hierin zit een kleine gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder over het scheiden van gft.

Evaluatie gft-proef en aantal inworpen
Na drie maanden kijken we hoe deze proef gaat. Is de hoeveelheid restafval minder en gaat het scheiden van gft goed? Daarna worden in de rest van Dongen bij alle hoogbouwlocaties gft-containers geplaatst. In oktober onderzoeken we nog een keer hoe het gaat met de inwoners waar de eerste 10 proefcontainers zijn geplaatst. Zijn de inwoners helemaal gewend aan het gft-scheiden? En hoeveel inworpen hebben ze nog over? Met die informatie beoordelen we of 39 inworpen voldoende is. Dan bepalen we ook het aantal inworpen voor 2022.

Aantal inworpen
39 inworpen klinkt weinig. En het zal zeker even wennen zijn. Maar door uw afval goed te scheiden zult u merken dat u veel minder restafval overhoudt. Er is berekend dat 39 inworpen ruim voldoende is, voor iedere gezinssamenstelling.

Inzameldagen gewijzigd
De routes en ophaaldagen veranderen ook vanaf 1 januari 2021. De dag waarop u gewend bent dat u container wordt geleegd kan dus wijzigen. Op www.mijnafvalwijzer.nl of in de ‘Afvalwijzer app’ ziet u wanneer het restafval bij u in de straat wordt opgehaald. De planning voor 2021 staat er al in. Heeft u geen beschikking over internet of smartphone? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0162. U ontvangt dan een papieren uitdraai van uw persoonlijke afvalkalender.

Waarom verandert de afvalinzameling?
In Dongen produceren we gemiddeld 170 kg restafval per persoon per jaar. Iedere gemeente in Nederland heeft de opdracht om vanaf 2025 het restafval terug te dringen naar 30 kg per persoon. Dit is een flinke uitdaging die wij alleen samen met u kunnen bereiken. Door wekelijks uw PMD op te halen, wordt het voor u nog makkelijker om afval beter te scheiden. Wij hopen dat u dat ook gaat doen. Om nog meer grondstoffen in te zamelen zullen wij de komende tijd nog vaker een beroep op u gaan doen om gezamenlijk het inzamelen van recyclebare stoffen te verbeteren. Met als belangrijkste doel: zo min mogelijk restafval overhouden!

Minder afval, meer grondstoffen
PMD wordt na inzameling weer gesorteerd en zijn zo alle drie geschikt om hergebruikt te worden.

  • Plastic is een grondstof voor verschillende textielproducten, zoals T-shirts, sjaals, truien en matrassen.
  • Gerecycled aluminium wordt gebruikt voor de productie van verschillende materialen, van nieuwe metalen verpakkingen tot nieuwe fietsen. Ook wordt het gebruikt in de transportsector en in de bouw.
  • Karton van drankkartons wordt onder meer gerecycled tot nieuwe papier- en kartontoepassingen, zoals tissueproducten, kartonnen dozen en papieren zakken

Door PMD apart in te zamelen zorgen we samen voor minder restafval. Minder restafval is beter voor het milieu en goedkoper. Restafval wordt namelijk verbrand en dit is een dure verwerking.

Bron: Gemeente Dongen

Reacties