100 kerstpakketten van het Cambreur College voor Stichting Leergeld

Foto:

Vrijdagochtend ontvingen vertegenwoordigers van de Stichting Leergeld maar liefst 100 goed gevulde kerstpakketten uit handenvan docenten van het Cambreur College.

Eerdere jaren werden pakketten gevuld en aangeboden door leerlingen, die hiervoor producten uit eigen huis meebrachten. Dit jaar is alles anders…vanwege corona waren er geen leerlingen aanwezig op school. Enkele docenten van het Cambreur College namen de taak van hun leerlingen over en zorgden er voor dat 100 huishoudens via Stichting Leergeld vandaag zo’n mooi pakket thuis ontvingen. “Met grote dank aan supermarkt Jumbo! Van hen hebben we het grootste deel van de inhoud van deze mooie pakketten ontvangen” aldus Eric Jolie, een van de organisatoren van de actie.

De firma Smurfit Kappa Vandra zorde voor de dozen in kerstsfeer die met de producten werden gevuld. Stichting Leergeld nam de dozen met enthousiasme in ontvangst. “Er wonen in Dongen best wat gezinnen die het financieel gezien niet zo breed hebben. Op deze manier kunnen we toch een beetje het kerstgevoel bij hen binnen brengen” aldus Dhr. van der Pluijm, regio coördinator van de stichting.

Stichting Leergeld
Steeds meer ouders met beperkte financiële middelen doen een beroep op Leergeld om hun kind(eren) te laten meedoen met allerlei activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn, maar die zij vanwege hun moeilijke financiële situatie niet of niet langer kunnen betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld over vergoeding van sportieve of culturele activiteiten, voetbal, schoolkosten, ouderbijdragen, deelname schoolkampen, excursies en schoolreizen en over de aanschaf van een computer, schoolspullen of een fiets.
De doelgroep bestaat al lang niet meer alleen uit gezinnen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten. Leergeld wordt ook benaderd door mensen die, soms acuut, in een moeilijke financiële situatie zijn gekomen door bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte, ontslag of faillissement.

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociale uitsluiting. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich sociaal en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Het motto is: Alle kinderen mogen meedoen! Wat nu meedoen is straks meetellen!

Reacties