Ingezonden: ‘Wat te doen met sportpark De Biezen?’

Foto:

Ingezonden door D66 Dongen

Op 10 november werd de fractie van D66 verrast met de brief van het college aan het bestuur van VV Dongen, waarin vermeld werd dat het college het besluit heeft genomen dat sportpark De Biezen de definitieve locatie van VV Dongen blijft. Er kwam een teleurgestelde reactie van VV Dongen, waarna meerdere brieven tussen het college en het bestuur volgden. Bovendien was er in diverse media aandacht voor het onderwerp.

De enige actuele informatie die D66 op dat moment over het onderwerp had, kwam uit diezelfde brieven. Het college had ons niet eerder of op een andere manier inhoudelijk geïnformeerd. Omdat we graag wilden weten hoe een en ander nu precies gelopen was, hebben we het bestuur van VV Dongen uitgenodigd voor een gesprek. We waren benieuwd naar hun kant van het verhaal. Vervolgens kwam tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag het onderwerp in de raad aan bod. We kregen hierbij de gelegenheid om verduidelijkende vragen aan het college te stellen, zodat ook zij hun kant van het verhaal konden toelichten.

D66 had over dit onderwerp op 3 punten vragen aan de wethouder.
Ten eerste: Hoe kan het dat het college verwachtingen heeft gewekt bij VV Dongen die ze niet na kunnen komen? Beide partijen zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek. Zijn er niet vooraf duidelijke financiële kaders en verantwoordelijkheden afgesproken, zeker in een tijd waarin de gemeente het financieel zwaar heeft?

Ten tweede: Welk proces is nu precies doorlopen? Waarom heeft de gemeente een projectontwikkelaar betrokken bij het in beeld brengen van het capaciteitsprobleem en de herinrichting van sportpark De Biezen? Waarom is er niet voor gekozen om dit in eerste instantie zelf samen met VV Dongen op te pakken? En waarom is de gemeenteraad hier niet in meegenomen?

En ten derde: Is er bij het definitieve besluit van het college dat VV Dongen op de huidige locatie zal blijven ook gekeken naar andere zaken zoals het woningtekort en het toekomstig grondbeleid, of is er alleen maar rekening gehouden met de uitkomsten van de sportvisie en het lokaal sportakkoord?

Met name op de eerste twee vragen hebben wij voor ons gevoel onbevredigende antwoorden gekregen. Het antwoord op de derde vraag was wel duidelijk: er is bij het besluit over de definitieve locatie van VV Dongen geen rekening gehouden met het woningtekort en het toekomstig grondbeleid. Voor D66 onbegrijpelijk: over vier jaar heeft de gemeente Dongen ongeveer alle gronden die het in bezit had verkocht. Dat betekent dat het hoog tijd wordt om te kijken naar een nieuw grondbeleid, rekening houdend met de verwachte woningvraag in de toekomst. Juist een centraal gelegen locatie als sportpark De Biezen zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen.

D66 vindt dat er op dit moment door het college te weinig informatie is verstrekt om het besluit tot handhaving van de huidige locatie te kunnen beoordelen. Terwijl bij dat besluit ook niet alle relevante onderwerpen zijn betrokken. Reden genoeg om op dit onderwerp terug te komen!

Namens de fractie van D66 Dongen,
Marieke Schouten
fractievoorzitter

Reacties