Ingezonden: Standpunt Volkspartij F629

Foto: Pixabay License/MichaelGaida

Ingezonden door Volkspartij Dongen

Afgelopen donderdag is het raadsvoorstel snelfietsroute F629 door de gemeenteraad besproken. Het was de tweede keer dat dit voorstel op de agenda stond.

Op 25 juni 2020 had de fractie van de Volkspartij Dongen twee hoofdpunten opgemerkt waar wij bezorgd over waren. Het eerste betrof de financiering van het project. Hierbij is door de raadsleden van de Volkspartij Dongen gesteld dat er geen kosten voor de inwoners van Dongen mochten ontstaan. Daarnaast maakte wij ons zorgen over de veiligheid van de toekomstige gebruikers. Als Volkspartij hebben wij technische vragen gesteld en gesprekken met de uitvoerend ambtenaren, betrokken sportverenigingen en bewoners gevoerd.

Tijdens het technische vragenuurtje van 3 december bleek dat de financiering geheel ten laste van de provincie gaat komen en dat de financiële risico’s voor de Dongense inwoner nihil zijn. Voor wat betreft de verkeersveiligheid, wat wij heel belangrijk vinden, bleek dat veel van onze voorstellen in het plan zijn opgenomen. Zo wordt het hele traject in rood asfalt uitgevoerd zodat er uniformiteit is met bestaande fietspaden binnen de gemeente. Met de toezegging dat het hele tracé van verlichting wordt voorzien werd voldaan aan een andere concrete wens van ons.

Wel hebben we onze zorg uitgesproken over het gedeelte ter hoogte van de sportvelden. Het fietspad is hier nu maar 3,5 m breed en wordt ook gebruikt als voetpad. De combinatie voetganger en snelfietser zien wij hierin als veiligheidsrisico. Hierop is aangegeven dat veiligheid uiteraard ook voor de provincie de hoogste prioriteit heeft en is de toezegging gedaan dat het ontwerp door een onafhankelijke instantie op veiligheid zal worden getoetst. We hebben de wethouder dringend verzocht hier aandacht aan te blijven besteden.

Al met al mogen we trots zijn dat Dongen met een unieke fietsroute wordt opgenomen in het netwerk van snelfietsroutes, sluit het aan bij de Dongense ambitie voor verduurzaming en het gaat de Dongenaar geen Euro kosten! Daarom hebben wij ingestemd met het voorstel.

Namens de fractie Volkspartij Dongen.

Reacties