Meerderheid raad zet streep door forse tariefsverhoging

Foto: Pixabay License/Bru-nO

De gemeenteraad heeft een streep gezet door de forse tariefsverhoging voor de gehandicaptenparkeerkaart en de vergunning voor organisatie van evenementen.

De raad wilde daarmee haar sociaal gezicht laten zien. Met drie wijzigingsvoorstellen dwongen CDA, Volkspartij Dongen, Ouderenpartij en D66 af dat deze in hun ogen veel te forse verhoging teruggeschroefd wordt naar de tarieven van 2020 met een kleine verhoging van 2%. Wethouder René Jansen van Financiën ziet zich daardoor geconfronteerd met een tekort van ongeveer € 14.000, want dat waren de verwachte meeropbrengsten van die tariefstijgingen. Maar daar had een meerderheid van de raad even geen boodschap aan. ‘Dan halen we dat bedrag maar uit de post onvoorzien’, was de mening.

Door: Bernadette Klerx

Geschrokken
Bij de behandeling van de legesverhogingen twee weken geleden was de raad al flink geschrokken van de forse stijging voor met name de parkeerkaart voor gehandicapten en de vergunningen voor evenementen. Die stijgingen zijn het resultaat van de ombuigingsoperatie die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Alle tarieven voor gemeentelijke belastingen en heffingen moesten kostendekkend worden. De gemeenteraad stemde toen zelf ook in met deze aanpak. Maar toen ze de tarieven zwart op wit onder ogen kregen, was het toch wel even flink slikken. Verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van tarieven waren geen uitzondering. Een aantal fracties gaf al meteen aan dit niet te accepteren. En dat leidde tot drie wijzigingsvoorstellen toen de raad gisteren een definitieve klap op de nieuwe tarieven moest geven.

‘Niet onze eigen begroting onderuit halen’
Het voorstel om verenigingen en stichtingen te ontzien bij de organisatie van evenementen, kreeg de steun van alle raadsfracties. Maar voor de bevriezing van de tarieven voor de gehandicaptenparkeerkaart en de vergunning voor evenementen voor de horeca waren niet alle raadsfracties te porren. VVD en PvdA dachten daar toch net even anders over.
‘ Ik weet dat het een moeilijke tijd is, maar we hebben zelf de opdracht gegeven om de tarieven kostendekkend te maken. Dat kun je niet zomaar weer wegschuiven’, vond PvdA-raadslid Martin Montens.  En zo dacht VVD-raadslid Angela Horsten er ook over. ‘De voorstellen zijn sympathiek, maar we gaan nu eigenlijk onze eigen begroting onderuit halen. En waar halen we dan dekking voor die € 14.000 vandaan?

‘Haal dekking maar uit OZB’
Daar wisten de andere partijen wel raad mee: ‘Haal het maar uit de meeropbrengsten van de OZB want de waarde van woningen zal fors stijgen en dat levert ook flink wat meer OZB op. Of anders halen we het uit het potje onvoorzien van € 80.000’, was de reactie.

Maar dat was voor wethouder René Jansen toch een beetje te kort door de bocht en hij waarschuwde nog maar eens voor de gevolgen. ‘ Het is zeker een sympathieke gedachte, maar het strookt niet met de opdracht die u zelf aan mij hebt gegeven. Als je de financiële gevolgen van deze wijzigingen bij elkaar telt, komen we uit op een tekort van ongeveer € 14.0000. En ik heb geen alternatieven om dat geld ergens vandaan tehalen. Je kunt niet zomaar geld uit de OZB inzetten bij tekorten voor leges. Dekking moet in hetzelfde beleidsterrein gevonden worden. De enige optie in mijn ogen is dan het potje onvoorzien.’  Wethouder Petra Lepolder liet de raad nog weten dat mensen met een smalle beurs straks een beroep kunnen doen op de Bijzondere Bijstand als ze een gehandicaptenparkeerkaart niet kunnen betalen.

‘Geen uitzondering maken’
PvdA en VVD waren daarmee gerustgesteld. Angela Horsten (VVD): ‘Wij gunnen echt iedereen van alles, maar we moeten ook het realiteitsgehalte niet uit het oog verliezen.’
En Martin Montens: ‘Ik draag de horeca ook een heel warm hart toe, maar wij vinden het niet goed om alleen voor de horeca een uitzondering te maken.’

‘Laat horeca niet voor extra kosten opdraaien’
Maar de meerderheid van de raad was niet te vermurwen, waardoor de wijzigingen toch doorgevoerd worden.  D66-raadslid Joeri de Jong: ’Ja, we hebben inderdaad gezegd dat de tarieven kostendekkend moesten zijn, maar wij willen ook opkomen voor mensen met een smalle beurs en voor alle verenigingen die ons Dongen zo laten bruisen.’

Denise Kunst van de Volkspartij Dongen: ‘Wij willen ons sociaal gezicht laten zien. Het voelt echt niet goed om de verenigingen en de horeca die het toch al zo zwaar hebben, te confronteren met zulke forse tariefsverhogingen. Dat kunnen we echt niet maken. Laten we onze verenigingen en horeca laten draaien als het straks weer kan en niet voor extra kosten op laten draaien. En ja, als het dan niet anders kan, dan moeten we inderdaad maar tappen uit het potje onvoorzien.’

Reacties