Dit jaar geen Kerstconcerten van het Dongens Mannenkoor

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Helaas zijn er dit jaar geen Kerstconcerten te horen en te zien van het Dongens Mannenkoor. Het vervelende virus doorbreekt de jarenlange traditie van dit bijna vijftigjarige koor.

Elk jaar, in de week vóór Kerst, waren er concerten. Op woensdagavond in de Kapel van de Zusters Franciscanessen, op vrijdagavond in de Hervormde Kerk. Dit jaar blijft het op deze twee avonden stil. Het Dongens Mannenkoor hoopt volgend jaar weer, als vanouds, twee Kerstconcerten te kunnen geven.

Geen repetities
Door het virus repeteren de mannen van het Dongens Mannenkoor al vanaf begin maart 2020 niet meer bij de Gouden Leeuw. Geen vrije keuze van de leden en de dirigent van het koor, maar een oplegde maatregel van de regering. De mannenstemmen zijn stil.

Hoopvol
Doordat de repetities niet door konden gaan, lagen ook de voorbereidingen voor de viering van het vijftigjarig jubileum, in 2021 stil. Er stond al een aantal mooie activiteiten op het programma. Ook hier is een streep door gezet. Het bestuur van het Dongens Mannenkoor heeft daarom besloten de viering van het jubileumjaar uit te stellen tot 2022. Hopelijk kan het koor dan weer van zich laten horen.

Bestuur, leden en dirigent van het Dongens Mannenkoor hopen dat de repetities in 2021 weer kunnen starten. Zo kan het koor zich dan alsnog gaan voorbereiden op, misschien, een aantal concerten in 2021, maar in ieder geval op het houden van twee Kerstconcerten. Ook kan het koor zich dan toeleggen op de jubileumactiviteiten in 2022. Tot die tijd klinkt er helaas geen muziek bij het Dongens Mannenkoor. Toch willen bestuur, leden en dirigent iedereen die het Dongens Mannenkoor een warm hart toedraagt, een warme Kerst toewensen. En daarna, als het meezit, een mooi 2021. Een jaar, waarin het Dongens Mannenkoor weer van zich laat horen!

Reacties