Dongen krijgt toch snelfietsroute: provincie betaalt alle kosten

Foto: Pixabay License/MichaelGaida

Er komt toch een snelfietsroute door Dongen langs het Wilhelminakanaal.De provincie Noord-Brabant gaat alle kosten betalen. En daarmee is voor de Dongense gemeenteraad de angel uit dit voorstel gehaald. In juli zette een meerderheid van de Dongense gemeenteraad (CDA, VVD, PvdA en Volkspartij Dongen) een streep door de aanleg van de snelfietsroute. De raad vond de financiële bijdrage van € 725.000 die Dongen op moest hoesten, onverantwoord gezien de belabberde financiële positie.

Door: Bernadette Klerx

Hand op de knip
‘Wij vinden het verschrikkelijk jammer, maar het is nu echt onverstandig om zo’n forse investering te doen. Onze schuldenpositie wordt er alleen maar groter op en we kunnen toch niet op de pof blijven leven’, zo vatte VVD-raadslid Pieter Brooijmans het dilemma toen kernachtig samen. Wel gaf de raad wethouder Petra Lepolder de opdracht mee om bij de provincie nog eens te informeren naar andere subsidiemogelijheden. Want de raad was niet tegen een snelfietspad, maar wel tegen de voor Dongen veel te grote investering.

Het Dongense deel (dat voor het grootste deel achter de sportvelden loopt) verbindt Oosterhout en Tilburg met elkaar. Het totale traject Oosterhout-Dongen-Tilburg gaat 8,7 miljoen kosten. De provincie, groot voorstander van snelfietsroutes, draagt al flink wat bij en de rest wordt verdeeld over de gemeenten. De bijdrage van Dongen was vastgesteld op € 725.000. Maar de raad hield de hand stevig op de knip.

Druk overleg
Wethouder Petra Lepolder moest dus op pad naar Oosterhout, Tilburg en het provinciehuis in Den Bosch om te vertellen dat de Dongense portemonnee leeg was en de penibele situatie te bespreken Want, als Dongen niet bij zou dragen, zou het hele traject op losse schroeven komen te staan. Vervolgens is druk overleg gepleegd op ambtelijk en bestuurlijk niveau en dat heeft een mooi resultaat opgeleverd. Het provinciebestuur heeft onlangs besloten om ‘de kosten voor de realisatie van de snelfietsroute F629 op Dongens grondgebied geheel voor haar rekening te nemen.’ Daarnaast hebben Tilburg, Oosterhout en Dongen ook nog ieder afzonderlijk een subsidie aangevraagd voor impulsgeld voor projecten op het gebied van verkeersveiligheid. De beslissing hierover is nog niet genomen.

Brede paden en vervanging fietstrap
Een snelfietsroute is bedoeld om lekker door te kunnen fietsen op brede, geasfalteerde paden die voorrang hebben op zijwegen. Belangrijkste kenmerk van een snelfietsroute is de breedte van het pad. Dat moet minimaal 4 meter zijn. En daaraan voldoet het Dongense gedeelte niet, want dat is maar 2,5 meter breed. Extra probleem is dat dit gedeelte een enorm groot hoogteverschil kent tussen de sportvelden en het fietspad. Het zou erg veel geld gaan kosten om een veilige constructie te maken om het pad uit te kunnen breiden tot 4 meter. Te veel eigenlijk in relatie tot de meerwaarde, vindt de provincie. En daarom is besloten dat voor dit Dongense deel de uitzonderingsregel van toepassing is. Dat betekent dat het huidige fietspad tot 3,5 meter breed wordt in plaats van 4 meter. Dan hoeven er geen grootschalige en kostbare aanpassingen aan de openbare ruimte aangebracht te worden. Dit geldt ook voor de fietsbrug De Oversteek.

Een flinke opsteker voor Dongen is de aanpassing van de fietstrap bij de Westerlaan. Die wordt vervangen door een op- en afrit waardoor de verbinding van en naar Tichelrijt een stuk aantrekkelijker wordt.

In de vergadering van 10 december besprekt de gemeenteraad de snelfietsroute.

Reacties