Raad schrikt van forse stijging tarieven voor parkeerkaart en evenementen

Foto: Pixabay License/Bru-nO

De gemeenteraad is flink geschrokken van de forse stijging van sommige tarieven. Het gaat dan vooral om de parkeerkaart voor gehandicapten en de vergunningen voor evenementen.

De stijgingen zijn het gevolg van de ombuigingsoperatie die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Alle tarieven voor gemeentelijke belastingen en heffingen moesten kostendekkend worden. Dat de tarieven waarschijnlijk hoger zouden worden, kon dan ook niet echt een verrassing zijn. Maar nu de cijfers zwart op wit staan, was het voor de raad toch wel even flink slikken.

Door: Bernadette Klerx

De raad had met name veel moeite met de forse stijgingen voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeertkaart en de vergunningen voor evenementen.  Een gehandicapten-parkeerkaart wordt 3 keer zo duur (van bijna € 30 naar € 90) en daar komen dan ook nog de kosten van het noodzakelijke medische onderzoek bij, die ook licht zijn gestegen ( van € 123 naar € 147).

Parkeerkaart wordt drie keer zo duur
Het zat de raad flink dwars, ook al hadden de meeste fracties wel begrip voor het uitgangspunt van kostendekkende tarieven. ‘Ik begrijp het wel, maar het is toch lastig’, schetste Martin Montens van de PvdA het dilemma. De Volkspartij Dongen wilde het liefst een concrete oplossing. Fractievoorzitter Denise Kunst: ‘Dat de tarieven kostendekkend moeten zijn is prima, maar het gaat hier om een heel beperkt aantal mensen. Het afgelopen jaar zijn er welgeteld 7 aanvragen voor een parkeerkaart geweest. Het gaat dan om bedragen die voor onze begroting heel klein zijn, maar die wel een grote aanslag zijn op het budget van de aanvragers. Het gaat hier om een groep mensen die toch al vaak een smallere beurs heeft. En we willen toch ook niet dat ze overstappen naar een duurdere vervoersvoorziening omdat die toevallig wel betaald wordt. ‘

Ook grote teleurstelling bij het CDA over deze tarieven. Woordvoerder André Vonk: ‘De stijging komt vele malen hoger uit dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt op ongeveer € 113 voor een parkeerkaart en medisch onderzoek. In Dongen betaal je daarvoor € 237. Wij vinden dat onze tarieven in de lijn van het landelijk gemiddelde moeten liggen.’  De Ouderenpartij toonde zich uitermate verbaasd . ‘Toen ik de tarieven zag, dacht ik dat het een typfout was’, schetste Jan Kennekens zijn verontwaardiging. ‘ Maar helaas was dat niet het geval . Van € 30 naar € 90 voor een parkeerkaart, dat is een buitenproportionele verhoging en moreel niet acceptabel. Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan’, gaf hij al een schot voor de boeg.
Lichtpuntje

Wethouder Petra Lepolder kon gelukkig een klein lichtpuntje melden. ‘De hoogte van de leges is gebaseerd op het principe dat de tarieven kostendekkend moeten zijn en dat principe gaan we niet loslaten. Maar ja, het is inderdaad een flinke stijging, heb ik ook wel geconstateerd. Ik heb daarom de ambtenaren opdracht gegeven om te kijken of er mogelijkheden zijn in het kader van de Bijzondere Bijstand, om de gevolgen voor deze doelgroep op te vangen. Dat onderzoek loopt.’

Evenementen: grote aanslag op budget verenigingen
De raad was ook geschrokken van de leges voor vergunningen voor evenementen en dan met name de impact die dit kan hebben op verenigingen en stichtingen die iets willen organiseren. Een aanvraag voor een vergunning voor een evenement gaat van € 41,87 naar € 75,00 als er tussen de 100 en 1.500 bezoekers worden verwacht. Als er meer dan 1.500 bezoekers worden verwacht, gaat het tarief omhoog naar € 250,00. En dat zat de raad toch wel dwars.

Flinke kostenpost
‘Verenigingen zien zich geconfronteerd met een verdubbeling van de leges en dat is voor kleine verenigingen een flinke kostenpost. Daar maken wij ons zorgen over’, meldde Volkspartij Dongen –raadslid Denise Kunst. En ook André Vonk (CDA) wees nadrukkelijk op de gevolgen voor de verenigingen. ‘ Waarom moet dat allemaal zo veel stijgen,’ vroeg hij zich af. ‘We hadden toch juist afgesproken dat het aanvragen van jaarlijks terugkerende vergunningen zoals voor de Zomerspelen, gemakkelijker gemaakt zou worden. Want het gaat hier toch meestal om standaardvergunningen waarop een standaard- antwoord wordt gegeven. Waaom moet dat dan allemaal zo duur worden?’

Wethouder: ‘Raad mag andere keuzes maken’
Wethouder René Jansen: ‘ De opdracht aan de ambtelijke organisatie was om de tarieven kostendekkend te maken. Daar is hard aan gewerkt en dit is het resultaat daarvan. Maar natuurlijk staat het u als raad vrij om daarin andere keuzes te maken’. En over de versoepeling van de aanvragen voor vergunningen: ‘Ik weet dat ernaar gekeken wordt of we onderscheid moeten maken tussen een eenmalig of een meerjarig evenement, maar ik moet nog even toetsen wat we daar precies over afgesproken hebben. Ik kom daar op terug’, beloofde hij.

Over twee weken moet de raad definitief een klap geven op de nieuwe tarieven. Die gaan gelden per 1 januari 2021.

Reacties